عشق پرواز http://paridan.mihanblog.com 2020-05-26T17:08:07+01:00 text/html 2010-07-02T19:05:39+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی فرهنگ http://paridan.mihanblog.com/post/146 در طول تاریخ، آدمیان یكایك می آیند و می روند و آن چه آنها را در تعامل با خود، دیگری، گروه و یا جوامع دیگر و نیز محیط پیرامون به تعادل می رساند، چیزی جز تركیبی پیچیده و در هم تنیده از الگوهای فكری و عملی نیست كه امروزه آن را فرهنگ می نامند. اما متاسفانه تلقی عموم مردم و حتی عمده تعاریف آكادمیكی كه از فرهنگ ارائه می شود فاقد پایائی و اعتبار لازم می باشد كه این امر به نوبه خود مشكلاتی بیشماررادرپی دارد زیرا مفهوم فرهنگ بسیار پر دامنه تر از آن چیزی است كه هم اكنون در اذهان متبادر می شود. قبل از هر گونه بحث و صحبت پیرامون فرهنگ لازم است اقدام به تعریف فرهنگ نماییم. &nbsp;دانشمندان تعاریف مختلفی از فرهنگ ارائه کرده اند که به پاره ای از آنان اشاره میکنم. &nbsp; - فرهنگ: مجموعه ای پیچیده از خصوصیات احساسی فكری و غیر مادی كه به عنوان شاخص جامعه و یا گروهی اجتماعی مطرح می شود. &nbsp; - فرهنگ نظامی است متشكل از باورها، اعتقادات، رفتارها و آن چه كه سبك و سیاق زندگی نامیده می شودونیز بازتاب آن در آن چه كه تولید می گردد. &nbsp; - فرهنگ مجموعه ای است از عقاید، آداب و رسوم و سایر جنبه هائی كه بیشتر بر ابعاد جنبه های معنوی و معرفتی وجود انسان توجه دارند. &nbsp; - فرهنگ مجموعه ای است از دانستنی ها، معارف، هنر، اعتقادات، آداب و رسوم و یادگاری های یك تمدن. &nbsp; -فرهنگ مجموعه ویژگی های رفتاری و عقیدتی اکتسابی اعضای یک جامعه خاص می باشد. &nbsp; البته در تعاریف فرهنگ مطابق معمول همه مفاهیم، بین دانشمدان یک علوم یا علوم مختلف اختلافات زیادی وجود دارد و بعضی حتی قایل به تفکیک تعاریف فرهنگ و تمدن نیستند ولی فکر میکنم جهت سهولت فهم موضوع و رسیدن به یک تعریف مشخص به تعاریف بالا استناد کنیم و توضیحی که لازم است این است که فرهنگ بیشتر مربوط به ویژگیهایی از رفتارهای مردم است که به صورت نهادینه و در طول سالهای طولانی در آنها به وجود آمده و شکل گرفته است مانند آداب میهمانی، مراسمهای مختلف و غیره در صورتی که در تمدن بیشتر اشاره به رفتارهایی است که جنبه تکنیکی و ضرورتی داشته مانند بروکراسی حاکم بر دستگاه اداری، قوانین راهنمایی و رانندگی و غیره. البته امکان تفکیک همه این رفتارها به صورت مشخص و خط کشی شده وجود ندارد و حتی رفتارهای مردم در جوامع مختلف میتوانند با هم تفاوت داشته و در جایی جز فرهنگ آنها محسوب شده در صورتی که در جامعه دیگر ممکن است اختصاص به تمدن داشته باشد نمونه بازر آن میتوان استفاده از خودرو را نام برد که در جوامع صنعتی جز فرهنگ آنها بوده ولی در جامعه ما هنوز به صورت فرهنگ تبدیل نشده و همچنان جلوه ای از&nbsp; تمدن به حساب می آید. با توجه به توضیحات فوق که بسیار کلی و به صورت گذرا مطرح گردید امید است تا حدی از عهده تعریف فرهنگ از دیدگاههای مختلف برآمده باشم. &nbsp; منابع: &nbsp; 1-ارائه شده توسط كمیسیون فرهنگی &nbsp;UNESCO ۱۹۸۳ ) &nbsp; 2- متن سخنرانی دکتر فرزان سجودی در یادروز حافظ؛شیراز &nbsp; 3- فرهنگ سازی در روابط عمومی؛تالیف سید رضا صائمی &nbsp; 4-درآمدی بر جامعه شناسی؛ بروس کوئن؛ترجمه؛محسن ثلاثی نشر معاصر؛چاپ سیزدهم؛تهران 1381&nbsp; &nbsp; text/html 2010-04-08T20:36:44+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی پرنده ای فرتر از یک بمب افکن-HYPERSOAR http://paridan.mihanblog.com/post/145 <div style="text-align: center;"><img style="width: 466px; height: 473px;" src="http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/HypersoarHawaii.jpg" alt="HAYPERSOAR" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سالها&nbsp;&nbsp; پیش&nbsp;&nbsp; شاید&nbsp;&nbsp;پرواز&nbsp;&nbsp;برای انسان آرزویی&nbsp;&nbsp;دست نیافتنی&nbsp;&nbsp;بود ولی اکنون&nbsp;&nbsp;او بدین&nbsp;&nbsp;آرزو دست یافته است&nbsp;&nbsp;ولی&nbsp;&nbsp;پس از&nbsp;&nbsp;پرواز تازه&nbsp;&nbsp; متوجه مشکل&nbsp;&nbsp;جدیدتری&nbsp;&nbsp;شد&nbsp;&nbsp; و آن مدت&nbsp;&nbsp;طولانی&nbsp;&nbsp;پرواز&nbsp;&nbsp;از نیمی&nbsp;&nbsp;ار محیط زمین بود .&nbsp;&nbsp;هرچند با&nbsp;&nbsp;ورود موتور های&nbsp;&nbsp;جت&nbsp;&nbsp;این مدت&nbsp;&nbsp;زمان برای&nbsp;&nbsp; هوانوردان کاهش&nbsp;&nbsp;یافت&nbsp;&nbsp;ولی&nbsp;&nbsp;باز هم&nbsp;&nbsp; فاصله تا&nbsp;&nbsp; نتیجه مطلوب&nbsp;&nbsp;زیاد بود .&nbsp;&nbsp; بمب افکن&nbsp;&nbsp;هایپر&nbsp;&nbsp;خود ددریچه ای&nbsp;&nbsp; گشود تا&nbsp;&nbsp;آرزوی&nbsp;&nbsp;کاهش&nbsp;&nbsp; مدت&nbsp;&nbsp;زمان&nbsp;&nbsp;پرواز&nbsp;&nbsp; به واقعیت نزدیکتر شود&nbsp;&nbsp;. <br> <br> جنگنده بمب افکن&nbsp;&nbsp;هایپر سوار (HyperSoar)&nbsp;&nbsp;یک&nbsp;&nbsp;جنگنده&nbsp;&nbsp;و یا در اصل بمب افکنی است&nbsp;&nbsp;هم اندازه بمب افکن بی 52&nbsp;&nbsp;که می تواند&nbsp;&nbsp; از خاک&nbsp;&nbsp;آمریکا&nbsp;&nbsp;به&nbsp;&nbsp;پرواز در امده&nbsp;&nbsp; و به&nbsp;&nbsp;هر نقطه ای&nbsp;&nbsp;از جهان که مورد نیاز است&nbsp;&nbsp;در هر سرعت و در هر ارتفاعی&nbsp;&nbsp;حمله&nbsp;&nbsp;هوایی کرده و بدون استفاده از&nbsp;&nbsp;سوختگیری&nbsp;&nbsp;هوایی و نیز بدون&nbsp;&nbsp;استفاده از&nbsp;&nbsp;پایگاه واسطه زمینی&nbsp;&nbsp;و با&nbsp;&nbsp;استفاده از&nbsp;&nbsp;تجهیزات&nbsp;&nbsp;پیشگیرانه دفاعی&nbsp;&nbsp;درون خود&nbsp;&nbsp;به سلامت به&nbsp;&nbsp;پایگاه خود در آمریکا&nbsp;&nbsp; بازگردد . این بمب افکن میتواند با&nbsp;&nbsp;سرعتی&nbsp;&nbsp;معادل&nbsp;&nbsp;6700 مایل&nbsp;&nbsp;بر ساعت&nbsp;&nbsp;(10 ماخ )&nbsp;&nbsp;و با&nbsp;&nbsp;مقدار دوبرابر&nbsp;&nbsp;مهمات&nbsp;&nbsp;هواپیماهای&nbsp;&nbsp;بمب افکن&nbsp;&nbsp;ساب سونیک&nbsp;&nbsp;(زیر سرعت صوت )&nbsp;&nbsp;عادی&nbsp;&nbsp;به&nbsp;&nbsp;پرواز در آید . ساختمان&nbsp;&nbsp;این بمب افکن به گونه ای&nbsp;&nbsp;طراحی شده است که&nbsp;&nbsp;با&nbsp;&nbsp;وارد شدن به اتمسفر زمین&nbsp;&nbsp;واستفاده از کمتری&nbsp;&nbsp;نیروی&nbsp;&nbsp;ممکن&nbsp;&nbsp;خود را به سمت هدف&nbsp;&nbsp;رسانده و&nbsp;&nbsp;ماموریت خود را&nbsp;&nbsp;انجام دهد .&nbsp;&nbsp;برای این کار این&nbsp;&nbsp;پرنده با&nbsp;&nbsp;روشن کردن موتورهای نیرومند خود&nbsp;&nbsp;تا&nbsp;&nbsp;ارتفاع&nbsp;&nbsp;130000 پایی از سطح زمین بالا می رود&nbsp;&nbsp;و سپس&nbsp;&nbsp;موتورهای&nbsp;&nbsp;خود را خاموش میکند تا به صورت شیرجه ای&nbsp;&nbsp; با شیب&nbsp;&nbsp;پایین مجددا&nbsp;&nbsp;سرعت&nbsp;&nbsp;گرفته&nbsp;&nbsp;و&nbsp;&nbsp;مقداری از مسیر خویش را بدون&nbsp;&nbsp;استفاده از&nbsp;&nbsp;سوخت&nbsp;&nbsp;طی&nbsp;&nbsp;کند . سپس&nbsp;&nbsp;مجددا موتورهای&nbsp;&nbsp;قدرتمند خود را&nbsp;&nbsp;روشن&nbsp;&nbsp;کرده و مجددا&nbsp;&nbsp;به&nbsp;&nbsp;ارتفاع فوق&nbsp;&nbsp;باز&nbsp;&nbsp;میگردد .(همانند&nbsp;&nbsp;سنگ صافی که&nbsp;&nbsp; در صورت&nbsp;&nbsp;پرتاب به صورت افقی میتواند چندین بار&nbsp;&nbsp;از روی آب جهش&nbsp;&nbsp;کرده&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;مجددا به هوا&nbsp;&nbsp;باز گردد .) همانطور که میدانیم&nbsp;&nbsp;جو زمین&nbsp;&nbsp;در مقابل&nbsp;&nbsp; اجسام خارج از زمین&nbsp;&nbsp; که به سطح زمین نزدیک می شوند&nbsp;&nbsp;دارای نوعی مقاومت&nbsp;&nbsp;است&nbsp;&nbsp;و از ورود آن&nbsp;&nbsp;تا حد ممکن&nbsp;&nbsp;جلوگیری میکند . (مانند مقاومت&nbsp;&nbsp;سطح آب در قبال&nbsp;&nbsp;سنگ صاف ) پس&nbsp;&nbsp;بمب افکن&nbsp;&nbsp;هایپر&nbsp;&nbsp;با استفاده از همین خاصیت&nbsp;&nbsp;به علاوه&nbsp;&nbsp;موتورهای&nbsp;&nbsp;نیرومند خود می تواند&nbsp;&nbsp;در طول اتمسفر زمین&nbsp;&nbsp;به&nbsp;&nbsp;سمت هر منطقه مورد نیاز&nbsp;&nbsp;پرواز کند . <br> <br>این&nbsp;&nbsp;پرنده به طور مثال برای انجام یک ماموریت&nbsp;&nbsp;در شرق آسیا&nbsp;&nbsp; با&nbsp;&nbsp;پرواز&nbsp;&nbsp;از امریکا&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;بر فراز اقیانوس&nbsp;&nbsp;اطلس&nbsp;&nbsp;به بیش از 25&nbsp;&nbsp;جهش&nbsp;&nbsp; در یک&nbsp;&nbsp;پرواز یک ونیم ساعته&nbsp;&nbsp; نیاز دارد تا بر فراز هدف&nbsp;&nbsp;خود&nbsp;&nbsp;قرار گیرد . زاویه مورد نیاز به هنگام&nbsp;&nbsp;هربار&nbsp;&nbsp;صعود و&nbsp;&nbsp;سقوط در هر جهش&nbsp;&nbsp;تقریبا&nbsp;&nbsp;پنج درجه می باشد . خدمه این هواپیما&nbsp;&nbsp;نیز به هنگام هربار سقوط و صعود&nbsp;&nbsp;نیرویی&nbsp;&nbsp;معادل&nbsp;&nbsp;1.5&nbsp;&nbsp;جی&nbsp;&nbsp; بی&nbsp;&nbsp;ونی و یا جاذبه را&nbsp;&nbsp;احساس خواهند . این نیرو معادل&nbsp;&nbsp;نیروی&nbsp;&nbsp;دوران یک کودک توسط یک فرد بزگسال&nbsp;&nbsp; است که از طرف&nbsp;&nbsp;کودک احساس می شود&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;تقریبا&nbsp;&nbsp; نیروی&nbsp;&nbsp;ناچیزی&nbsp;&nbsp;است . البته نیروی&nbsp;&nbsp;جی&nbsp;&nbsp;بمب افکن هایپر می تواند تا&nbsp;&nbsp;صد ها مرتبه&nbsp;&nbsp; از ان&nbsp;&nbsp;کوچکتر باشد . اگرچه&nbsp;&nbsp;طرحهای حمل&nbsp;&nbsp;مسافر توسط این&nbsp;&nbsp;پرنده&nbsp;&nbsp; مخاطره امیز ذکر شده ولی&nbsp;&nbsp;در کل&nbsp;&nbsp;هیچ خطری&nbsp;&nbsp; در خارج از&nbsp;&nbsp;جو&nbsp;&nbsp;چون برخورد با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;پرتاب گرهای ماهواره و یا&nbsp;&nbsp;سایر&nbsp;&nbsp;لانچر های فضایی&nbsp;&nbsp;این&nbsp;&nbsp;پرنده را&nbsp;&nbsp;تهدید نمیکند . طرح موتوراین هواپیما مبنی&nbsp;&nbsp;بر استفاده از موتورهای&nbsp;&nbsp;موشکی&nbsp;&nbsp;وراکتی&nbsp;&nbsp; برای&nbsp;&nbsp;پرتاب&nbsp;&nbsp;این&nbsp;&nbsp;پرنده از&nbsp;&nbsp;پایگاه&nbsp;&nbsp;پروازی به سمت&nbsp;&nbsp;جو و سپس&nbsp;&nbsp;باز گرداندن آن به&nbsp;&nbsp;سمت مقصد در داخل&nbsp;&nbsp;جو است . البته&nbsp;&nbsp;طرح دیگری&nbsp;&nbsp;نیز مبنی&nbsp;&nbsp;بر استفاده ازموتورهای&nbsp;&nbsp;جت&nbsp;&nbsp;پیشرفته&nbsp;&nbsp;برای&nbsp;&nbsp;قرار دادن&nbsp;&nbsp;این&nbsp;&nbsp; پرنده در جو&nbsp;&nbsp;مطرح شده است . یکی دیگر از ایده های بکارگیری شده در این طرح&nbsp;&nbsp;استفاده از گرمای ناشی از اصطکاک&nbsp;&nbsp;جو هنگام شیرجه به درون اتمسفر است . این&nbsp;&nbsp;پرنده می تواند&nbsp;&nbsp;گرمای وارد شده را جذب و در زمان&nbsp;&nbsp;اوج گیری مجدد و قرار گیری در&nbsp;&nbsp;خارج از اتمسفر که دارای دمایی بسیار&nbsp;&nbsp;پایین است&nbsp;&nbsp;استفاده کند . البته این طرح در حال تحقیق است . روش&nbsp;&nbsp;دیگر برای&nbsp;&nbsp;تامین نیروی اوج دهنده&nbsp;&nbsp;در این&nbsp;&nbsp;پرنده استفاده از موتور های اسکرم جت&nbsp;&nbsp;است . این موتورها با قابلیت&nbsp;&nbsp;فشرده سازی و&nbsp;&nbsp;دادن&nbsp;&nbsp;شتابی بیش از حد معمول&nbsp;&nbsp;به ذرات ورودی هوا&nbsp;&nbsp;می توانند نیرویی بسیار بالاتر&nbsp;&nbsp;از موتورهای جت برای&nbsp;&nbsp;هایپر ایجاد کنند . در هر صورت امکان استفاده از این نوع موتورها&nbsp;&nbsp;حداقل برای دادن شتاب اوج گیری&nbsp;&nbsp;به هایپر&nbsp;&nbsp;غیر محتمل نخواهد بود .زیرا این موتورها&nbsp;&nbsp;پرتابکننده های خوبی در سرعت های فراصوت&nbsp;&nbsp;هستند . طراحی&nbsp;&nbsp;بمب افکن به صورت&nbsp;&nbsp;کاملا آئرودینامیک&nbsp;&nbsp; اتنجام شده است&nbsp;&nbsp;و دارای&nbsp;&nbsp;طول بسیار بالایی است که بتواند همچون یک راکت&nbsp;&nbsp;برای&nbsp;&nbsp; گرفتن&nbsp;&nbsp;شتاب&nbsp;&nbsp;عمل&nbsp;&nbsp;کند . لبه های&nbsp;&nbsp;خارجی&nbsp;&nbsp;در گوشه های اتصال&nbsp;&nbsp;قسمت بالایی&nbsp;&nbsp;هواپیما&nbsp;&nbsp;با&nbsp;&nbsp;قسمت&nbsp;&nbsp;پایینی&nbsp;&nbsp;نیز برای&nbsp;&nbsp;افزودن&nbsp;&nbsp;قابلیت&nbsp;&nbsp;آئرودینامیک&nbsp;&nbsp;آن به صورت&nbsp;&nbsp;کاملا&nbsp;&nbsp;زاویه دار&nbsp;&nbsp;در نظر گرفته شده&nbsp;&nbsp;است . برای&nbsp;&nbsp;دفع&nbsp;&nbsp;مشکل&nbsp;&nbsp;ناشی&nbsp;&nbsp;از&nbsp;&nbsp;سرعت های بالا&nbsp;&nbsp; در این بمب&nbsp;&nbsp;افکن&nbsp;&nbsp;قسمت&nbsp;&nbsp;جلویی&nbsp;&nbsp;به صورت&nbsp;&nbsp; نازک تر و کم&nbsp;&nbsp;عرض&nbsp;&nbsp;تر&nbsp;&nbsp;از قسمت&nbsp;&nbsp;انتهایی&nbsp;&nbsp;هواپیما&nbsp;&nbsp;برای&nbsp;&nbsp;تحمل&nbsp;&nbsp;فشار بسیار بالای&nbsp;&nbsp;امواج صوتی طراحی شده است . علاوه بر این&nbsp;&nbsp;خود&nbsp;&nbsp;بمب افکن&nbsp;&nbsp;همچون&nbsp;&nbsp;یک&nbsp;&nbsp;بال&nbsp;&nbsp;بزرگ است&nbsp;&nbsp;که&nbsp;&nbsp;با&nbsp;&nbsp;توجه به&nbsp;&nbsp;نوع&nbsp;&nbsp;شکل&nbsp;&nbsp;بندی&nbsp;&nbsp;ان&nbsp;&nbsp; نیروی&nbsp;&nbsp; بالابرنه&nbsp;&nbsp;آن در سرعتهای بالا&nbsp;&nbsp;بسیار&nbsp;&nbsp;افزایش&nbsp;&nbsp;می یابد . <br> <br>در صورت&nbsp;&nbsp;نهایی&nbsp;&nbsp;شدن&nbsp;&nbsp;طرح ساخت&nbsp;&nbsp;این بمب افکن&nbsp;&nbsp;که&nbsp;&nbsp; دارای&nbsp;&nbsp;پروژه ای بسیار محرمانه است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاصله&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;ساعته&nbsp;&nbsp; پرواز&nbsp;&nbsp; بین&nbsp;&nbsp;استرالیا&nbsp;&nbsp;ولندن&nbsp;&nbsp; به 1.5&nbsp;&nbsp;ساعت&nbsp;&nbsp;کاهش&nbsp;&nbsp;خواهد یافت&nbsp;&nbsp; . و&nbsp;&nbsp;امید انسان به کاهش&nbsp;&nbsp;فاصله ها&nbsp;&nbsp; روز به روز بیشتر خواهد شد . البته بنابه ادعای&nbsp;&nbsp;چندین نشریه&nbsp;&nbsp; تعدادی&nbsp;&nbsp;عکاس&nbsp;&nbsp;موفق به شکار تصاویری با&nbsp;&nbsp;استفاده از تلسکوپ&nbsp;&nbsp;از پروازهای شبانه این بمب افکن شده اند&nbsp;&nbsp;. <br><br>مترجم MSKSB <br>منبع <br>fas.org<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://scicom.ucsc.edu/scinotes/9901/ride/images/engine.jpg" alt="تصویری از چگونگی کارکرد موتور های بمب افکن " vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://scicom.ucsc.edu/scinotes/9901/ride/images/engines.jpg" alt="تصویری از چگونگی کارکرد موتور های بمب افکن" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></div><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 432px; height: 500px;" src="http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/Hypersoar3View.jpg" alt="نماهای جانبی" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></div>منبع:<a href="http://iranianairforce.mihanblog.com/" target="_blank" title="نیروی هوایی ایران">نیروی هوایی ایران</a><br><br> text/html 2009-03-11T20:14:55+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی محکومیت ایران ایر به گرانفروشی/ بازگشت قیمت بلیت هواپیما به حالت اولیه http://paridan.mihanblog.com/post/144 سرپرست تعزیرات استان تهران از محکومیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) به گرانفروشی بلیت هواپیما خبر داد و گفت: این شرکت موظف به پرداخت جریمه 3 میلیارد و 900 میلیون تومان و بازگرداندن قیمتها به وضعیت دو ماه قبل شده است. <BR>نظرعلی حاجی پاشا در گفتگو با مهر با اعلام خبر محکومیت شرکت ایران ایر به گرانفروشی بلیت هواپیما، گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت افزایش نرخ بلیت هواپیما توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران محکوم شده است و باید علاوه بر بازگرداندن قیمتها به قیمت دو ماه قبل، 3 میلیارد و 900 میلیون تومان جریمه نیز پرداخت کند.<BR><BR>سرپرست تعزیرات استان تهران افزود: البته این رای هنوز قطعی نیست و توسط شعبه بدوی رسیدگی به شکایات صادر شده است، اما چنانچه ایران ایر اعتراضی داشته باشد، رای قابل تجدید نظر است.<BR><BR>وی تصریح کرد: این شرکت به استناد دلایل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران فروشی بلیت هواپیما و ارجاع پرونده مربوطه به سازمان تعزیرات حکومتی جریمه شده است.<BR><BR>سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران درباره امکان بازگشت مبالغ اضافی دریافت شده از مسافران به آنها اظهارداشت: در رای صادره بندی مبنی بر جبران ضرر و زیان این افراد گنجانده شده است که در صورت شکایت ، رسیدگی و مبالغ پس داده خواهد شد.<BR><BR>محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی نیز چندی پیش از ارسال پرونده بررسی افزایش قیمت بلیت هواپیما به سازمان تعزیرات خبر داده و اعلام کرده بود که ارسال این پرونده به معنای بروز تخلف است و اگر این تخلف مورد تائید مراجع ذیربط قرار گیرد قطعا این شرکت مشمول جریمه می شود.<BR><BR>شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی و ابلاغیه سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به افزایش 15 درصدی قیمت بلیت هواپیما در اواخر دی ماه سال جاری کرده است.<BR> text/html 2008-10-18T08:11:12+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی تایید مهاجرت خلبانان ایرانی به کشورهای خلیج فارس!!!!! http://paridan.mihanblog.com/post/143 <P>مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی مهاجرت بخشی از نیروهای ماهر هواپیمایی به كشورهای حاشیه خلیج‌فارس را تایید كرد. <BR><BR>سعید حسامی در گفتگو با خبرنگار جام جم ، افزود: بخشی از نیروهای ماهر شاغل در هما در بخش‌های خلبانی، مهمانداری و كارشناسان بخش‌های گوناگون پرواز كه تعدادشان به بیش از 100 نفر می‌رسد، به كشورهای حاشیه خلیج‌فارس نظیر قطر و كویت مهاجرت كرده‌اند و در ایرلاین‌های این كشورها مشغول به كار هستند. <BR><BR>وی اظهار كرد: این نیروها ماهر بوده‌اند و علت مهاجرتشان هم حقوق‌های بالایی است كه ایرلاین‌های حاشیه خلیج‌فارس به پرسنل می‌پردازد و هما به علت محدودیت بودجه‌ای كه دارد، نمی‌تواند همتراز آنها پرداخت داشته باشد.<BR>وی خاطرنشان كرد: با این حال امیدواریم با افزایش درآمدزایی در هما بتوانیم سطح حقوق‌ها را بالا ببریم تا جلوی این پدیده نامطلوب گرفته شود.<BR><BR>وی تصریح كرد: اكثر ایرلاین‌هایی كه در كشورهای حاشیه خلیج‌فارس فعالیت می‌كنند، تمام یا بخش بزرگی از ارتقای كاری از نظر كمی و كیفی خود را مدیون متخصصان ایرانی هستند و بدون پرسنل مهاجر ایرانی امكان این درجه ارتقا وجود نداشت. خلبانان ایرانی، بهترین خلبانان دنیا هستند و با وجود تحریم‌ها هنوز كه هنوز است، كیفیت كاری خود را حفظ كرده‌اند.<BR><IMG alt=تصویر src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/07/20/100951431902.jpg"></P> <P>وی با اعلام این كه عدد و رقم‌های عملكردی هواپیمایی جمهوری اسلامی به معجزه شباهت دارد تا واقعیت، اظهار كرد: از نظر جابه‌جایی مسافر، مقدار تاخیرها و همچنین زیان عملكردی هما به عنوان یك شركت دولتی كه قادر نیست خدماتش را با نرخ واقعی بفروشد و مجبور است به قیمت‌های كنترل شده دولت در بحث بلیت تن در دهد، تمام این ارقام به معجزه شبیه است.<BR><BR>حسامی افزود: به عنوان مثال زیان هما در سال 84 بالغ بر 46 میلیارد تومان بوده كه در سال 85 به 27 و در سال 86 به 19 میلیارد تومان كاهش یافته است. طبق برنامه قرار است امسال زیان عملكردی هما به صفر برسد و این شركت از اول سال 88 دیگر یك شركت زیان‌ده دولتی محسوب نخواهد شد.<BR><BR>وی درباره خط پروازی تهران توكیو و شایعاتی كه درباره واگذاری امتیاز این خط به امارات منتشر شده است، افزود: <SPAN style="COLOR: #4000ff"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">خط پروازی تهران توكیو قطعا در آینده نزدیك تعطیل می‌شود</SPAN></SPAN>. علت آن نیز به‌صرفه نبودن از نظر اقتصادی و كمبود مسافر و زیان‌دهی است؛ اما درباره شایعات منتشره باید بگوییم این اظهارات خنده‌دار است، چون خط پروازی امتیاز اقتصادی نیست كه از یك ایرلاین به ایرلاین دیگری قابل انتقال یا خرید و فروش باشد. صرفا مكاتبه‌ای است كه میان هما و ژاپن انجام می‌شود و طی آن، ما دیگر پروازی به توكیو نخواهیم داشت.<BR><BR>مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی در ادامه از اجرای برنامه قریب‌الوقوع تغییر خطوط هوایی كشور خبر داد. وی افزود: براساس برنامه‌ای كه در آینده نزدیك اجرایی می‌شود، قرار است تمامی مراكز استان‌های كشور با برقراری خطوط هوایی جدید به یكدیگر متصل شوند.وی توضیح داد: این امكان در حال حاضر وجود ندارد كه مثلا یك مسافر بتواند از شیراز مستقیما به یزد برود، بجز برخی شهرهای بزرگ مانند تهران یا مشهد كه به طور مستقیم به برخی مراكز استان‌ها پرواز دارد. این امكان برای بسیاری از شهرهای كشور میسر نیست. وی افزود: بر این اساس، بسیاری از پروازها میان مراكز استان‌ها یا باید از طریق یك شهر واسطه مانند تهران انجام شود و یا مسافر مدتی را در یك شهر ثالث توقف كند تا پرواز با ساعتی تاخیر راهی مقصد اصلی گردد.حسامی گفت: اما با تغییر خطوط هوایی تا پایان امسال تمامی مراكز استان‌های كشور را به هم متصل می‌كنیم و پروازهای باواسطه حذف می‌شوند.<BR><BR><SPAN style="COLOR: #408040">مشروح مصاحبه جام‌جم با مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی پیرامون گلایه‌ها و پرسش‌های مردم نظیر كیفیت هواپیماها، كیفیت برخورد مهمانداران و پرسنل پرواز، تحریم‌ها، ایمنی، قیمت بلیت و غیره بزودی به چاپ می‌رسد.</SPAN></P> <DIV><SPAN style="COLOR: #408040">(تاریخ این مصاحبه به یک هفته پیش برمیگردد ولی چون&nbsp;مطلب مهمی بود باتاخیر بحث رو ایجاد کردم.)</SPAN></DIV> text/html 2008-09-05T07:39:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی فرودگاه بین المللی هنگ کنگ بهترین فرودگاه جهان http://paridan.mihanblog.com/post/142 <p><span style="COLOR: #000040"><span style="FONT-WEIGHT: bold">فرودگاه بین المللی هنگ کنگ رتبه بهترین فرودگاه را در جهان از آن خود کرد . </span></span><br /><br />به گزارش روز دوشنبه گروه بین الملل ایسکانیوز به نقل از پایگاه خبری فورهتلی یرز، هنگ کنگ ،فرودگاه بین الملللی این کشور رتبه نخست را در فرودگاههای جهان کسب کرد .<br />این در حالیست که موسسه تحقیقاتی حمل ونقل انگلیس با نام اسکای ترکس(‪ Sky trax‬)برای ششمین سال متوالی فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ را به عنوان بهترین فرودگاه در جهان معرفی کرد. <br />در این رتبه بندی ، فرودگاههای کره جنوبی ، سنگاپور ، مونیخ و مالزی در رده‌های بعدی قرار گرفته اند. <br />این رتبه بندی بر اساس عواملی همچون تمیزی ، کارایی و رفتار کارکنان فرودگاه ، دسترسی به فرودگاه ، خدمات فروشگاهی و رستوران ، خدمات اینترنتی، امنیت و مدت انتظار در مبادی ورودی و خروجی صورت گرفته است. <br /><br /><br />چند عکس از فرودگاه هنگ کنک:</p><p align="center"><img height="353" hspace="0" src="http://photos.igougo.com/images/p387331-Hong_Kong-Hong_Kong_Airport.jpg" width="436" align="baseline" border="0" /></p><p><br /></p><p align="center"><img style="WIDTH: 434px; HEIGHT: 304px" height="304" hspace="0" src="http://images.forbestraveler.com/media/photos/inspirations/2007/05/Airport-Layover-02-g.jpg" width="434" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><img height="475" hspace="0" src="http://photos.igougo.com/images/p178887-Hong_Kong-Chek_Lap_Kok_Airport.jpg" width="430" align="baseline" border="0" /></p><p align="right">منبع:انجما هوافضا</p> text/html 2008-09-03T20:39:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی فرمانده جدید نیروی هوایی http://paridan.mihanblog.com/post/141 <div class="postbody"><span style="COLOR: #0000bf">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده كل قوا با صدور حكمی امیر سرتیپ حسن شاه صفی را به سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب كردند. </span></div><p>امیر سرتیپ خلبان حسن شاه‌صفی در سال 1343 در یك خانواده مذهبی و خوشنام درشهرستان دماوند متولد شد. <br /><br />وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه در آذرماه 1361 در نیروی هوایی ارتش استخدام و پس ازگذراندن دوره‌های مربوطه در دانشكده خلبانی با درجه ستواندومی فارغ‌التحصیل و به عنوان خلبان هواپیمای شكاری در پایگاه‌های مختلف نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول انجام وظیفه گردید. <br /><br />امیر شاه صفی در سال 1375 دوره عالی رسته‌ای و در سال 1378 دوره فرماندهی وستاد را در دانشكده دافوس ارتش با موفقیت به اتمام رسانید. <br />وی به عنوان یكی از خلبانان جوان و تربیت شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در كلیه ماموریتهای محوله با انگیزه و علاقه بسیار شركت نموده وپس از اتمام جنگ نیز در ماموریتهای گشت هوایی، اسكرامبل حقیقی، رزمایشهای مشترك، رژه هوایی و پروازهای تست و اورهال هواپیما حضورداشته‌ و به امر تعلیم و تربیت خلبانان جوان و تهیه و تدوین طرح‌های عملیاتی نیز اهتمام ورزیده است. <br /><br />امیر شاه صفی به‌دلیل لیاقت و شایستگی در طول خدمت جمعا به مدت 2 سال ارشدیت، 3 مورد تشویق در دستور نیرو، 13 مورد تشویق در دستور یگان و یك مورد تقدیر كتبی مفتخر و به دلیل ارائه مدیریت صحیح و اصولی در طول خدمت بارها مورد تشویق قرار گرفته است. <br />سرتیپ خلبان شاه صفی همچنین در مشاغل حساس و كلیدی از جمله رئیس دایره عملیات تاكتیكی معاونت عملیات نیروی هوایی ارتش، جانشین مدیر عملیات معاونت عملیات نهاجا، جانشین و فرمانده پایگاه چهارم شكاری و همچنین جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش تا كنون انجام وظیفه نموده است. <br /><br />نامبرده نظر به ابراز شایستگی و بنا به پیشنهاد فرمانده كل ارتش و تصویب فرماندهی معظم كل قوا طی حكمی از تاریخ 10/6/87 به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب گردید. <br /></p> text/html 2008-08-20T23:38:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی http://paridan.mihanblog.com/post/140 <p><span style="FONT-WEIGHT: bold">یک فروند MD-82 متعلق به شرکت SpanAir اسپانیا <font color="#000080">ساعت 14:14 به وقت مادرید ( 12:14 به وقت گرینویچ )</font>با رجیستر EC-HFP به <span style="FONT-WEIGHT: bold">شماره پرواز <span style="COLOR: #4080ff">JK5022</span> و مقصد لاس پالماس در جزایر قناری به هنگام برخاستن از باند 36 راست فوردگاه باراخاس مادرید خارج شد و آتش گرفت.این هواپیماحدودا 171 نفر سرنشین داشت.</span></span></p><p><span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="FONT-WEIGHT: bold">به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از بی‌بی‌سی هواپیمای بوئینگ مک‌دونال داگلاس که در اختیار یک شرکت هواپیمایی اسپانیا (اسپن ایر) بود با یکصد و شصت و شش مسافر قرار بود به سمت گران کاناریا در جزایر قناری پرواز کند. این نوع هواپیماها معمولا در پروازهای کوتاه در داخل اروپا مورد استفاده قرار می گیرد. <br /><br />گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که 45 نفر تا کنون کشته شده و 19 نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند. اما گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که یکصد و پنجاه نفر کشته شده‌اند. <br /><br />دود غلیظی محوطه اطراف ترمینال چهار فرودگاه مادرید را فرا گرفته است. هنوز مشخص نیست که دلیل این لغزش چه بوده است اما گزارش برخی رسانه های اسپانیایی حاکی از آن است که یکی از موتورهای هواپیما آتش گرفته است.</span></span></p><p><span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="FONT-WEIGHT: bold">عکس این هواپیما:</span></span></p><p><span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><img height="294" hspace="0" src="http://www.jetphotos.net/news/media/userfiles/435536274538.jpg" width="437" align="baseline" border="0" /></span></span></p><p><span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><img style="WIDTH: 431px; HEIGHT: 447px" height="447" hspace="0" src="http://www4.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2008/8/21/img633549021209062500.jpg" width="431" align="baseline" border="0" /></span></span></p> text/html 2008-07-08T20:37:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی سقوط بویینگ 747 - كلمبیا http://paridan.mihanblog.com/post/138 <p><font color="#000000"><font face="Arial" size="4">ساعت 03:55 بامداد امروز به وقت كلمبیا یك فروند بویینگ 747 باری شركت Kalitta Air كه از بوگاتو عازم میامی بود لحظاتی پس از برخاستن از باند بعلت آتش سوزی در موتور ، دچار كاهش ناگهانی ارتفاع شد و بر روی منازل مسكونی یك مزرعه سقوط كرد. <br />3 نفر از ساكنان ، كشته شدن اما 8 نفر خدمه هواپیما جان سالم بدر بردن. محموله این هواپیما 73 تن گل بوده است. <br />علامت ثبت این هواپیما N714CK بوده و 27 سال سن داشته است. <br />چندی پیش یك فروند بویینگ 747 این شركت هنگام برخاستن از فرودگاه بروكسل از باند خارج و سانحه دید.</font><br /><br /><img style="WIDTH: 438px; HEIGHT: 263px" height="263" hspace="0" src="http://i29.tinypic.com/11c8w20.jpg" width="438" align="baseline" border="0" /></font></p><p><img height="246" hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/11m4v8g.jpg" width="433" align="baseline" border="0" /></p><p><img height="371" hspace="0" src="http://i25.tinypic.com/ny89ky.jpg" width="435" align="baseline" border="0" /></p><p>منبع:انجمن هوافضا</p> text/html 2008-05-01T05:35:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی اخراج ایران ازنمایشگاه خدمات دفاعی آسیادرمالزی http://paridan.mihanblog.com/post/137 <p>ایران:اخراج از نمایشگاه مالزی سوء تفاهم بود    علت اخراج شرکتهای ایرانی از نمایشگاه، به نمایش گذاشتن تجهیزات و تسلیحات مرگبار و خلاف مقررات اعلام شدسفارت ایران در کوالالامپور نسبت به اخراج شرکتهای سازمان صنایع دفاع ایران از نمایشگاه دفاعی مالزی ابراز تاسف کرد. در دومین روز نمایشگاه خدمات دفاعی آسیا در کشور مالزی، شرکتهای سازمان صنایع دفاع ایران به دلیل نمایش برخی تجهیزات نظامی از این نمایشگاه اخراج شدند و غرفه آنان در نمایشگاه بسته شد. این سفارتخانه طی بیانیه ای که روز چهارشنبه، یازده اردیبهشت منتشر شد گفت که طرف ایرانی آماده بود تا سلاح ها و تجهیزات مورد مناقشه را از غرفه خود جمع آوری کند اما این فرصت به آنها داده نشد. این سفارتخانه گفت که &quot;سوء تفاهم&quot; دلیل اخراج ایران از این نمایشگاه بود و سازمان دهندگان این نمایشگاه، بستن غرفه را تنها راه حل برای پایان دادن به این مساله دیدند. علت اخراج شرکتهای ایرانی از نمایشگاه، به نمایش گذاشتن تجهیزات و تسلیحات مرگبار و خلاف مقررات اعلام شد. سفارت ایران گفته که تجهیزات و سلاح های به نمایش درآمده تنها &quot;مدلی از سلاح هایی&quot; بود که برای نمایش در این نمایشگاه ساخته شده بود. مقام های مالزیایی گفته اند که وزارت دفاع این کشور پیشتر به سفارت ایران در این کشور اطلاع داده بود که شرکتهای ایرانی نباید تجهیزات و تسلیحاتی را به نمایش بگذارند که با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد محدودیت داد و ستد نظامی با ایران مغایرت داشته باشد اما این شرکتها تسلیحات و تجهیزاتی همچون موشکها و سیستمهای موشکی را در غرفه خود عرضه کردند که با این قطعنامه ها در مغایرت آشکار قرار داشت. یازدهمین نمایشگاه خدمات دفاعی آسیا به مدت چهار روز از دوشنبه تا پنجشنبه هفته پیش در مرکز تجارت جهانی پوترا در کوالالامپور، پایتخت مالزی برپا بود و از ایران نه شرکت تحت پوشش شرکتهای صنایع هوایی و صنایع الکترونیک وزارت دفاع در این نمایشگاه شرکت کردند. آمریکا با 26 شرکت و همچنین بریتانیا حضور پررنگی در این نمایشگاه داشتند اما وزیر دفاع مالزی این گمان را رد کرد که پایان دادن به حضور ایران در نمایشگاه در نتیجه فشار سفارتخانه های آمریکا و بریتانیا بود.</p><p> www.bbcpresian.com  </p> text/html 2008-04-29T20:34:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی ایران ایر-شناسنامه! http://paridan.mihanblog.com/post/136 <p><font color="#000000">این شرکت از هنگام تأسیس در سال </font><a title="۱۳۴۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/۱۳۴۰"><font color="#000000">۱۳۴۰</font></a><font color="#000000"> تا سال ۱۳۵۷ «هواپیمایی ملی ایران» نام داشت که به اختصار «هما» نیز خوانده می‌شد. نام رسمی بین‌المللی آن از آغاز تا کنون «ایران ایر» (Iran Air) است.</font></p><p><span><font color="#000000">تأسیس</font></span></p><p><font color="#000000">گروهی از بازرگانان ایرانی در سال ۱۹۴۶، نخستین شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران را با نام </font><a title="ایرانین ایرویز (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایرانین_ایرویز&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">ایرانین ایرویز</font></a><font color="#000000"> تأسیس نمودند. این شرکت به جابجایی مسافر و بار در مسیرهای داخلی و منطقه ای می پرداخت و علاوه بر آن یک پرواز هفتگی باری نیز به </font><a title="اروپا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/اروپا"><font color="#000000">اروپا</font></a><font color="#000000"> انجام می داد. ناوگان آن از تعدادی هواپیمای </font><a title="داگلاس دی سی ۳" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/داگلاس_دی_سی_۳"><font color="#000000">داگلاس دی سی ۳</font></a><font color="#000000"> تشکیل شده بود. بعدها تعدادی هواپیمای </font><a title="دی سی ۴ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=دی_سی_۴&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">دی سی ۴</font></a><font color="#000000"> و ویسکانت نیز به ناوگان ایرانین ایرویز اضافه شد.</font></p><p><font color="#000000">در سال ۱۹۵۴، یک شرکت هواپیمایی خصوصی دیگر به نام </font><a title="پرشین ایرسرویسز (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=پرشین_ایرسرویسز&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">پرشین ایرسرویسز</font></a><font color="#000000"> (پاس) در تهران تشکیل شد. پاس فعالیت های خود را در زمینه حمل بار آغاز کرد و بعدها به حمل مسافر در مسیرهای داخلی منتهی به تهران نیز پرداخت. این شرکت در سال ۱۹۶۰ پروازهای بین‌المللی خود را در مسیرهای اروپایی آغاز نمود. این مسیرها شامل تهران-لندن، تهران-پاریس، تهران-ژنو و تهران-بروکسل می شد. این پروازها با استفاده از هواپیماهای </font><a title="دی سی ۷ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=دی_سی_۷&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">دی سی ۷</font></a><font color="#000000"> اجاره شده از شرکت سابنا انجام می گرفت.</font></p><p><font color="#000000">در روز ۲۴ فوریه سال ۱۹۶۲، دو شرکت </font><a title="ایرانین ایرویز (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایرانین_ایرویز&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">ایرانین ایرویز</font></a><font color="#000000"> و </font><a title="پرشین ایرسرویسز (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=پرشین_ایرسرویسز&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">پرشین ایرسرویسز</font></a><font color="#000000"> در یکدیگر ادغام شده و <b>شرکت هواپیمایی ملی ایران</b> <b>(هما)</b>، با نام بین‌المللی <b>ایران ایر</b> <b>(IRAN AIR)</b> تأسیس گشت. این شرکت ملی اعلام شد و تمام امکانات و پرسنل دو شرکت مذکور را در اختیار گرفت. در همان زمان نشان هما برای این شرکت تازه تأسیس طراحی گشت.</font></p><p><font color="#000000">هما پروازهای خود را با بهره‌گیری از هواپیماهای </font><a title="داگلاس دی سی ۳" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/داگلاس_دی_سی_۳"><font color="#000000">داگلاس دی سی ۳</font></a><font color="#000000">، </font><a title="دی سی ۶ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=دی_سی_۶&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">دی سی ۶</font></a><font color="#000000">، </font><a title="ویکرز (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ویکرز&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">ویکرز</font></a><font color="#000000"> و </font><a title="آورویورک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/آورویورک"><font color="#000000">آورویورک</font></a><font color="#000000"> آغاز نمود و در سال ۱۹۶۴ به عضویت کامل </font><a title="یاتا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/یاتا"><font color="#000000">یاتا</font></a><font color="#000000"> در آمد.</font></p><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h3><font color="#000000"> <span>دوران طلایی</span></font></h3><p><font color="#000000">اولین پرواز هما با </font><a title="هواپیمای جت" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/هواپیمای_جت"><font color="#000000">هواپیماهای جت</font></a><font color="#000000"> در سال ۱۹۶۵ با استفاده از یک فروند </font><a title="بوئینگ ۷۲۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۲۷"><font color="#000000">بوئینگ ۷۲۷-۱۰۰</font></a><font color="#000000"> در مسیر تهران-بیروت انجام شد. پس از آن شرکت تصمیم به تبدیل تمام ناوگان خود به هواپیماهای جت گرفت. با شروع دهه ۱۹۷۰ عصر طلایی هما نیز آغاز گشت. در سال ۱۹۷۱ تعدادی </font><a title="بوئینگ ۷۳۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۳۷"><font color="#000000">بوئینگ ۷۳۷-۱۰۰</font></a><font color="#000000"> و در سال ۱۹۷۴ تعدادی </font><a title="بوئینگ ۷۲۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۲۷"><font color="#000000">بوئینگ ۷۲۷-۲۰۰</font></a><font color="#000000"> وارد ناوگان شرکت شد. همچنین تحویل هواپیماهای گران قیمت </font><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><font color="#000000">بوئینگ ۷۴۷</font></a><font color="#000000"> از نوع ۱۰۰ و ۲۰۰ و اس پی از سال ۱۹۷۵ آغاز گشت.</font></p><p><font color="#000000">در میانه دهه هفتاد میلادی، هما پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا انجام می داد، در این دوره هواپیمایی ملی ایران تنها در مسیر تهران-لندن بیش از سی پرواز هفتگی انجام می‌داد. خط هوایی تهران به </font><a title="فرودگاه جان اف کندی (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فرودگاه_جان_اف_کندی&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">فرودگاه جان اف کندی</font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><a title="نیویورک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/نیویورک"><font color="#000000">نیویورک</font></a><font color="#000000"> در سال ۱۹۷۵ با بهره‌گیری از </font><a title="بوئینگ ۷۰۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۰۷"><font color="#000000">بوئینگ ۷۰۷</font></a><font color="#000000"> و با یک توقف در </font><a title="فرودگاه هیث‌رو" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/فرودگاه_هیث‌رو"><font color="#000000">فرودگاه هیث‌رو</font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><a title="لندن" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/لندن"><font color="#000000">لندن</font></a><font color="#000000"> آغاز شد. با خرید بوئینگ های ۷۴۷ اس پی، هما این هواپیماهای دوربرد را در مسیر تهران-نیویورک به کار گرفت و به این ترتیب طولانی ترین خط هوایی بدون توقف جهان را راه اندازی کرد.</font></p><p><font color="#000000">در ۸ اکتبر سال ۱۹۷۲ هما قرارداد خرید دو فروند </font><a title="هواپیمای مافوق صوت (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=هواپیمای_مافوق_صوت&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">هواپیمای مافوق صوت</font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><a title="کنکورد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/کنکورد"><font color="#000000">کنکورد</font></a><font color="#000000"> را با کنسرسیوم انگلیسی-فرانسوی آن به امضا رساند. البته این هواپیماها هرگز به ناوگان هما وارد نشدند، چرا كه در آوریل ۱۹۸۰ با توجه به روی دادن انقلاب ایران و دگرگون شدن سیاست‌های حكومت، این قرارداد فسخ شد. هما آخرین شرکت هوایی خارجی بود که قرارداد خرید این هواپیما را فسخ می کرد.</font></p><p><font color="#000000">در سال ۱۹۷۸ هما ۶ فروند </font><a title="ایرباس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس"><font color="#000000">ایرباس</font></a><font color="#000000"> مدل </font><a title="ایرباس آ-۳۰۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس_آ-۳۰۰"><font color="#000000">آ-۳۰۰</font></a><font color="#000000"> را برای به کارگیری در مسیرهای محلی از شرکت اروپایی </font><a title="ایرباس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس"><font color="#000000">ایرباس</font></a><font color="#000000"> خریداری کرد و نخستین بهره بردار هواپیماهای ایرباس در خاورمیانه لقب گرفت. در پایان این سال هما به بیش از ۳۱ مقصد در داخل و خارج از ایران، از </font><a title="پکن" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/پکن"><font color="#000000">پکن</font></a><font color="#000000"> و </font><a title="توکیو" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/توکیو"><font color="#000000">توکیو</font></a><font color="#000000"> تا </font><a title="نیویورک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/نیویورک"><font color="#000000">نیویورک</font></a><font color="#000000"> به طور روزانه پرواز می کرد و در حال راه‌اندازی خطوط هوایی جدیدی به مقصد </font><a title="لس آنجلس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/لس_آنجلس"><font color="#000000">لس آنجلس</font></a><font color="#000000"> و </font><a title="سیدنی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/سیدنی"><font color="#000000">سیدنی</font></a><font color="#000000"> بود.</font></p><p><font color="#000000">در سال های پایانی دهه هفتاد، هواپیمایی ملی ایران به عنوان رو به رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می شد و در عین حال یکی از ایمن‌ترین، مدرن‌ترین، و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا نیز به شمار می‌رفت. در سال ۱۹۷۶ هما پس از شرکت استرالیایی </font><a title="کوانتاس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/کوانتاس"><font color="#000000">کوانتاس</font></a><font color="#000000"> ایمن ترین شرکت هوایی جهان لقب گرفت. (تا پیش از انقلاب اسلامی تنها حادثه هما مربوط به سقوط یک فروند داگلاس دی سی ۳ این شرکت در سال ۱۹۵۲ می شد.) در آن سال ها هما سعی داشت از موقعیت استراتژیک ایران به عنوان نقطه‌ای میان شرق و غرب عالم به نحو احسن استفاده کرده و ایران را به مرکز ترانزیت بار و مسافر در جهان تبدیل کند. این روند با انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ به كلی متوقف شد.</font></p><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h3><font color="#000000"> <span>پس از انقلاب اسلامی</span></font></h3><p><font color="#000000">پس از </font><a title="انقلاب ۱۳۵۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/انقلاب_۱۳۵۷"><font color="#000000">پیروزی انقلاب اسلامی</font></a><font color="#000000">، با دگرگون شدن سیاست‌های حكومت، انجام برخی پروازهای بین‌المللی هما تغییر نمود و از ۲۶ فوریه ۱۹۷۹، تعدادی از آنها نظیر تهران-تل آویو به كلی تعطیل شد. همچنین تهران به تنها مركز انجام پروازهای بین‌المللی شركت تبدیل شد و قرار شد </font><a title="فرودگاه بین‌المللی شیراز" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/فرودگاه_بین‌المللی_شیراز"><font color="#000000">فرودگاه بین‌المللی شیراز</font></a><font color="#000000"> تنها در موقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین تمام فرودگاه های ایران به جز </font><a title="فرودگاه مهرآباد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/فرودگاه_مهرآباد"><font color="#000000">فرودگاه مهرآباد</font></a><font color="#000000"> شبکه پروازهای بین‌المللی خود را از دست دادند.</font></p><p><font color="#000000">آخرین فرود هما در </font><a title="فرودگاه جان اف کندی (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فرودگاه_جان_اف_کندی&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">فرودگاه جان اف کندی</font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><a title="نیویورک" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/نیویورک"><font color="#000000">نیویورک</font></a><font color="#000000"> در روز 7 نوامبر سال 1979 اتفاق افتاد. دولت آمریکا پرواز روز بعد هما را درحالی كه برای فرود آماده می شد به فرودگاه مونترال تغییر مسیر داد و اعلام کرد به دلیل تنش های ایجاد شده در روابط دو كشور در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران، هواپیماهای ایرانی حق فرود در هیچ یک از فرودگاه های ایالات متحده را ندارند. این خط هوایی پس از گذشت 28 سال هنوز بازگشایی نشده است. در سال 200۵ و در جریان سفر </font><a title="محمود احمدی نژاد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/محمود_احمدی_نژاد"><font color="#000000">محمود احمدی نژاد</font></a><font color="#000000">، رئیس جمهور ایران به مقر سازمان ملل وی با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار نمود و با توجه به درخواست های مکرر آنان به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران دستور داد به پیگیرِی راه اندازی مجدد این مسیر هوایی بپردازد. با وجود نامه نگاری های صورت گرفته از سوی ایران هنوز پاسخی از طرف آمریکا دریافت نشده است. با تعطیلی خط هوایی نیوِیورک هواپیماهای بوئینگ ۷۴۷ اس پی هما به طور گسترده در مسیرهای آسیایی و اروپایی به کار گرفته شدند.</font></p><p><font color="#000000">در دهه ۱۹۸۰ با توجه به </font><a title="جنگ ایران و عراق" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/جنگ_ایران_و_عراق"><font color="#000000">جنگ هشت ساله ایران و عراق</font></a><font color="#000000"> و مشکلات ناشی از آن پیشرفت چندانی در هما صورت نگرفت. در این دوران اكثر پروازهای داخلی و بین‌المللی شركت با لغو و یا تأخیرهای مكرر روبرو می شد. در آن زمان همچنین تمام پروازهای شركت به مقصد </font><a title="فرودگاه آبادان (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فرودگاه_آبادان&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">فرودگاه آبادان</font></a><font color="#000000"> مركز فعالیت های نفتی ایران تعطیل شد. این روند تا زمان برقراری آتش بس بین در سال ۱۹۸۸ یافت.</font></p><p><font color="#000000">نام رسمی شرکت در سال ۱۹۸۱ به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت. در این سال هما ۱٫۷ میلیون مسافر را جابجا نمود.</font></p><p><font color="#000000">با آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی با وجود افزایش شدید تقاضا برای سفرهای هوایی، به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت هوایی ایران از سوی آمریکا، هما تنها توانست چند فروند هواپیمای کوچک فوکر ۱۰۰ را از شرکت سازنده هلندی آن خریداری کند.</font></p><p><font color="#000000">از مهم ترین اتفاقات دیگر دهه نود میلادی برای هما می توان به راه اندازی شرکت های هواپیمایی خصوصی در ایران اشاره کرد. با توجه به سیاست های دولت ایران در زمان ریاست جمهوری </font><a title="اکبر هاشمی رفسنجانی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/اکبر_هاشمی_رفسنجانی"><font color="#000000">اکبر هاشمی رفسنجانی</font></a><font color="#000000"> شرکت های هواپیمایی مختلفی مانند </font><a title="هواپیمایی ماهان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/هواپیمایی_ماهان"><font color="#000000">هواپیمایی ماهان</font></a><font color="#000000">، </font><a title="هواپیمایی کاسپین" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/هواپیمایی_کاسپین"><font color="#000000">هواپیمایی کاسپین</font></a><font color="#000000"> و </font><a title="کیش ایر" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/کیش_ایر"><font color="#000000">کیش ایر</font></a><font color="#000000"> تأسیس شدند که به انحصار هما در پروازهای داخلی و خارجی پایان بخشیدند. در حال حاضر شرکت هواپیمایی در حال رشد ماهان را می توان مهم ترین رقیب داخلی هما ارزیابی کرد.</font></p><p><font color="#000000">در سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰ با توجه به بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا در دوره ریاست جمهوری </font><a title="سیدمحمدخاتمی (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=سیدمحمدخاتمی&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">سیدمحمدخاتمی</font></a><font color="#000000">، هما توانست قرارداد خرید چند فروند هواپیمای مدرن </font><a title="ایرباس آ-۳۳۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس_آ-۳۳۰"><font color="#000000">ایرباس ای ۲۰۰-۳۳۰</font></a><font color="#000000"> را با شرکت اروپایی </font><a title="ایرباس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس"><font color="#000000">ایرباس</font></a><font color="#000000"> نهایی کند، این قرارداد هم در سال ۲۰۰۱ با توجه به فشارهای </font><a title="ایالات متحده آمریکا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایالات_متحده_آمریکا"><font color="#000000">ایالات متحده آمریکا</font></a><font color="#000000"> لغو شد. در همان سال شرکت ۵ فروند </font><a title="ایرباس آ-۳۱۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس_آ-۳۱۰"><font color="#000000">ایرباس آ-۳۱۰-۲۰۰</font></a><font color="#000000"> و 1 فروند </font><a title="ایرباس آ-۳۱۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس_آ-۳۱۰"><font color="#000000">ایرباس آ-۳۱۰-۳۰۰</font></a><font color="#000000"> را به صورت دسته دوم از </font><a title="ترکیه" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ترکیه"><font color="#000000">ترکیه</font></a><font color="#000000"> خریداری کرد. از جدیدترین اقدامات هما می توان به خرید دو فروند </font><a title="ایرباس آ-۳۰۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس_آ-۳۰۰"><font color="#000000">ایرباس آ-۳۰۰-۶۰۰</font></a><font color="#000000"> دسته دوم از شرکت </font><a title="المپیک ایرلاینز (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=المپیک_ایرلاینز&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">المپیک ایرلاینز</font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><a title="یونان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/یونان"><font color="#000000">یونان</font></a><font color="#000000"> اشاره کرد.</font></p><p><font color="#000000">تحریم‌های آمریکا علیه ایران که شامل ممنوعیت فروش هواپیما و قطعات آن می شود مهم‌ترین مانع بر سر رشد هما به شما می رود. امروزه به دلیل این تحریم‌ها، هما ناوگانی فرسوده و قدیمی دارد. این شركت نه تنها جایگاه ممتاز جهانی خود در دهه هفتاد را به کلی از دست داده بلکه با سرمایه گذاری برخی کشورهای حاشیه </font><a title="خلیج فارس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/خلیج_فارس"><font color="#000000">خلیج فارس</font></a><font color="#000000"> مانند </font><a title="امارات عربی متحده" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/امارات_عربی_متحده"><font color="#000000">امارات عربی متحده</font></a><font color="#000000">، </font><a title="قطر" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/قطر"><font color="#000000">قطر</font></a><font color="#000000"> و </font><a title="بحرین" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بحرین"><font color="#000000">بحرین</font></a><font color="#000000"> بر صنعت هوایی خود، در منطقه </font><a title="خاورمیانه" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/خاورمیانه"><font color="#000000">خاورمیانه</font></a><font color="#000000"> نیز به عنوان یک شرکت هواپیمایی درجه دو شناخته می‌شود.</font></p><p><font color="#000000">بسیاری از پروازهای بین‌المللی هما به دلیل کمبودهای این شرکت متوقف شده و شبکه پروازی داخلی این شرکت نیز با وجود افزایش تقاضاها تغییر چندانی نکرده است. به دلیل عمر زیاد هواپیماهای این شرکت میزان تاخیر پروازهای آن نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. بسیاری از هواپیماهای هما به دلیل نقائص فنی جزئی بازنشسته شده‌اند، چرا که شرکت قدرت تعمیر و تامین قطعات یدکی آنها را ندارد. نمونه این هواپیماها را می توان در فرودگاه مهرآباد دید. یک </font><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><font color="#000000">بوئینگ ۷۴۷ اس پی</font></a><font color="#000000"> این شركت نیز بعد از شکستن </font><a title="ارابه فرود" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ارابه_فرود"><font color="#000000">ارابه فرود</font></a><font color="#000000"> آن در سال ۲۰۰۴ در </font><a title="فرودگاه پکن (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فرودگاه_پکن&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">فرودگاه پکن</font></a><font color="#000000">، بلا استفاده شده است. با این حال هما سعی دارد با اجاره یا خرید هواپیماهای دست‌دوم از کشورهایی مانند </font><a title="ترکیه" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ترکیه"><font color="#000000">ترکیه</font></a><font color="#000000"> یا خرید هواپیماهای روسی بخشی از کمبودهای خود را رفع کند.</font></p><p><font color="#000000">در ژوئن سال ۲۰۰۶ میلادی پنج کشور عضو دائم </font><a title="شورای امنیت سازمان ملل متحد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/شورای_امنیت_سازمان_ملل_متحد"><font color="#000000">شورای امنیت سازمان ملل متحد</font></a><font color="#000000"> به اضافه </font><a title="آلمان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/آلمان"><font color="#000000">آلمان</font></a><font color="#000000"> پیشنهادی به جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند که براساس آن به ازای تعلیق فعالیت های هسته‌ای امتیازاتی به ایران تعلق می گرفت، از جمله این امتیازات لغو تحریم های هوایی علیه ایران بود. البته با توجه به پاسخ منفی ایران به این پیشنهاد به نظر می رسد تحریم ها در سال های آینده نیز ادامه یابد.</font></p><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h2><font color="#000000"> <span>ساختار سازمانی</span></font></h2><p><font color="#000000">هما در حال حاضر یک شرکت کاملاً دولتی است. این شركت در مجموع ۸۸۸۷ نفر را در استخدام خود دارد، كه از این تعداد ۱۱۹۸ نفر خدمه پرواز، ۱۷۳۲ نفر تكنسین پرواز و نگهداری هواپیما و ۱۹۰۰ نفر نیز كارمندان و كاركنان بخش های خدماتی هستند.</font></p><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h2><font color="#000000"> <span>خانواده هما</span></font></h2><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h3><span><font color="#000000">ایران ایرتور</font></span></h3><p><font color="#000000">هما در سال ۱۹۹۲ شرکت هواپیمای‍ی </font><a title="ایران ایرتور (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایران_ایرتور&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">ایران ایرتور</font></a><font color="#000000"> را با استفاده از چند فروند هواپیمای </font><a title="توپولف ۱۵۴" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/توپولف_۱۵۴"><font color="#000000">توپولف ۱۵۴</font></a><font color="#000000"> که در بحبوحه فروپاشی </font><a title="اتحاد جماهیر شوروی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/اتحاد_جماهیر_شوروی"><font color="#000000">اتحاد جماهیر شوروی</font></a><font color="#000000"> از جمهوری های تازه استقلال یافته آن خریداری کرده بود راه اندازی نمود. ایران ایرتور در حال حاضر (بهمن ۱۳۸۵) با بهره گیری از دوازده فروند هواپیمای توپولف ۱۵۴ در حال خدمت رسانی در مسیرهای داخل ایران است. تعدادی از هواپیماهای این شركت از شركت های هواپیمایی روسی اجاره شده اند و حتی هنوز دارای نشان و رنگ آمیزی همین شركت ها هستند. ایران ایرتور به طور کامل از شبکه فروش و خدمات فرودگاهی هما استفاده می کند و به همین دلیل تنها شركت هواپیمایی ایرانی به جز هما به شمار می رود كه می توان بلیت پروازهای داخلی آن را به راحتی در خارج از ایران نیز تهیه كرد. پایگاه‌های اصلی آن در </font><a title="فرودگاه مهرآباد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/فرودگاه_مهرآباد"><font color="#000000">فرودگاه مهرآباد</font></a><font color="#000000"> تهران و </font><a title="فرودگاه بین‌المللی مشهد (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فرودگاه_بین‌المللی_مشهد&action=edit&redlink=1"><font color="#000000">فرودگاه بین‌المللی مشهد</font></a><font color="#000000"> قرار دارد. ایران ایرتور در زمینه انجام پروازهای چارتر نی‍ز فعالیت می كند.</font></p><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h3><font color="#000000"> <span><a title="گروه هتلهای هما" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/گروه_هتلهای_هما"><font color="#000000">گروه هتلهای هما</font></a></span></font></h3><p><font color="#000000">گروه هتل های هما یکی از شرکت های تابعه ایران ایر به شمار می رود. این شركت اداره مجموعه ای از هتل های پنج ستاره رادر شهرهای بزرگ ایران برعهده دارد. هتل های این گروه در شهرهای </font><a title="تهران" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/تهران"><font color="#000000">تهران</font></a><font color="#000000">، </font><a title="شیراز" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/شیراز"><font color="#000000">شیراز</font></a><font color="#000000">، </font><a title="بندر عباس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بندر_عباس"><font color="#000000">بندر عباس</font></a><font color="#000000"> و </font><a title="مشهد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/مشهد"><font color="#000000">مشهد</font></a><font color="#000000"> (دو شعبه) قرار گرفته اند. تمام این هتل ها به جز شعبه دوم مشهد که در سال های پایانی دهه ۱۳۷۰ به بهره برداری رسید، پیش از سال ۱۳۵۷ ساخته شده اند.</font></p><p><font color="#000000">این گروه در سال ۱۳۵۷ توسط دولت ایران تأسیس گشت و اداره مجموعه ای از هتل های مصادره شده از شرکت های آمرِکایی و نزدیکان رژیم پهلوی را بر عهده گرفت. از جمله این هتل ها می توان به هتل شرایتون تهران اشاره کرد، که بعدها به هتل هما تغییر نام یافت. این گروه در حال حاضر بیش از ۸۰۰ اتاق در اختیار دارد. اگر چه تمام شعبه های هتل هما پنج ستاره درجه بندی شده اند، امکانات، خدمات و چیدمان آنها چندان شباهتی به استانداردهای جهانی هتل های پنج ستاره ندارد.</font></p><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h2><span><font color="#000000">عملیات حج</font></span></h2><p><font color="#000000">یکی از مهم ترِین فعالیت های سالیانه هما، انتقال حاجیان ایرانی به عربستان سعودی و بازگرداندن آنهاست. این شرکت سالیانه ده ها هزار زائر ایرانی را در موسم حج از شهرهای مختلف ایران به </font><a title="جده" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/جده"><font color="#000000">جده</font></a><font color="#000000"> منتقل می کند. این عملیات در کنار انجام پروازهای عادی هما صورت می گیرد.</font></p><p><font color="#000000">هما در سال ۱۳۸۱ بیش از ۶۰ هزار حاجی ایرانی را در مدتی کمتر از یک ماه از ۱۷ شهر ایران به </font><a title="جده" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/جده"><font color="#000000">جده</font></a><font color="#000000"> منتقل نمود. این عملیات با انجام ۳۵۲ پرواز چارتر انجام گرفت. از آنجا که هما با مشکلات زیادی برای تأمین هواپیما روبروست تنها قادر است نیمی از زائران ایرانی را به عربستان منتقل کند و سایر زائران باید از خدمات </font><a title="هواپیمایی سعودی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/هواپیمایی_سعودی"><font color="#000000">هواپیمایی سعودی</font></a><font color="#000000"> استفاده کنند.</font></p><p><font color="#000000">هما همچنین در فصل انجام عمره مفرده پروازهایی را برای جابجا کردن زائران ایرانی به </font><a title="جده" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/جده"><font color="#000000">جده</font></a><font color="#000000"> انجام می دهد. ایران ایر در سال ۱۳۸۵ برای ارائه این خدمات یک فروند </font><a title="ایرباس آ-۳۰۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس_آ-۳۰۰"><font color="#000000">ایرباس آ-۳۰۰ بی ۲</font></a><font color="#000000"> را از یک شرکت ترک و یک فروند </font><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><font color="#000000">بوئینگ ۷۴۷-۲۰۰</font></a><font color="#000000"> را از یک شرکت اردنی اجاره نمود. اکثر پروازهای حج هما، برای جلوگیری از ایجاد اختلال در پروازهای عادی شرکت در ساعات نیمه شب انجام می گیرد.</font></p><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h2><font color="#000000"> <span>خصوصی سازی</span></font></h2><p><font color="#000000">در تیر ۱۳۸۵ با ابلاغ سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی درباره </font><a title="اصل ۴۴ قانون اساسی ایران" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/اصل_۴۴_قانون_اساسی_ایران"><font color="#000000">اصل ۴۴ قانون اساسی ایران</font></a><font color="#000000"> توسط </font><a title="آیت‌الله خامنه‌ای" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/آیت‌الله_خامنه‌ای"><font color="#000000">آیت‌الله خامنه‌ای</font></a><font color="#000000"> به رئیس جمهور، دولت ایران اجازه پیدا کرد سهام بسیاری از شرکت‌های وابسته به خود را از طریق بازار بورس واگذار کند که هما نیز یکی از این شرکت هاست. البته با توجه به این که هما در سال های گذشته همواره شرکتی زیان‌ده بوده، به نظر نمی‌رسد در اولویت برنامه‌های خصوصی سازی دولت ایران قرارداشته باشد.</font></p><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h2><font color="#000000"> <span>مقاصد</span></font></h2><p><i><a title="مقاصد ایران ایر (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=مقاصد_ایران_ایر&action=edit&redlink=1"></a></i><font color="#000000"> </font></p><p><a><font color="#000000"></font></a></p><h2><span><font color="#000000">ناوگان</font></span></h2><h2 align="center"><span><img style="WIDTH: 346px; HEIGHT: 241px" height="241" alt="بوئینگ ۷۴۷ ایران ایر برفراز فرودگاه هیث‌رو لندن" hspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Iranair.b747.arp.750pix.jpg/250px-Iranair.b747.arp.750pix.jpg" width="346" align="baseline" border="0" /></span></h2><h2 align="right"><span><p><font size="2">ناوگان عملیاتی هما شامل هواپیماهای زیر است : (آمار مربوط به دیماه 1386)</font></p><p><font size="2"></font></p><table><tbody><tr><th><font size="2">نوع</font></th><th><font size="2">تعداد</font></th><th><font size="2">گنجایش</font></th></tr><tr><td><a title="ایرباس ای۳۰۰ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایرباس_ای۳۰۰&action=edit&redlink=1"><em><font size="2">ایرباس ای۳۰۰-۶۰۰ آر</font></em></a></td><td><em><font size="2">۴</font></em></td><td><em><font size="2">۲۵۳–۲۶۵</font></em></td></tr><tr><td><a title="ایرباس ای۳۰۰ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایرباس_ای۳۰۰&action=edit&redlink=1"><em><font size="2">ایرباس ای۳۰۰-بی۲ کی</font></em></a></td><td><em><font size="2">۴</font></em></td><td><em><font size="2">۲۷۷</font></em></td></tr><tr><td><a title="ایرباس ای۳۰۰ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایرباس_ای۳۰۰&action=edit&redlink=1"><em><font size="2">ایرباس ای۳۰۰-بی۴ اجاره ای از شرکت ایران ایرتور</font></em></a></td><td><em><font size="2">۲</font></em></td><td><em><font size="2">۲۷۸</font></em></td></tr><tr><td><a title="ایرباس ای۳۱۰ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایرباس_ای۳۱۰&action=edit&redlink=1"><em><font size="2">ایرباس ای۳۱۰-۳۰۰</font></em></a></td><td><em><font size="2">۲</font></em></td><td><em><font size="2">۲۰۰</font></em></td></tr><tr><td><a title="بوئینگ ۷۲۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۲۷"><em><font size="2">بوئینگ ۷۲۷-۲۰۰</font></em></a></td><td><em><font size="2">۴</font></em></td><td><em><font size="2">۱۵۴</font></em></td></tr><tr><td><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><em><font size="2">بوئینگ ۷۴۷-۲۰۰ بی</font></em></a></td><td><em><font size="2">۲</font></em></td><td><em><font size="2">۴۳۴</font></em></td></tr><tr><td><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><em><font size="2">بوئینگ ۷۴۷-۲۰۰ بی اجاره از شرکت Qwest Airways</font></em></a></td><td><em><font size="2">۱</font></em></td><td><em><font size="2">۴۷۰</font></em></td></tr><tr><td><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><em><font size="2">بوئینگ ۷۴۷-۲۰۰ بی</font></em></a></td><td><em><font size="2">۱</font></em></td><td><em><font size="2">۴۷۰</font></em></td></tr><tr><td><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><em><font size="2">بوئینگ ۷۴۷ اس پی</font></em></a></td><td><em><font size="2">۴</font></em></td><td><em><font size="2">۵۹۲</font></em></td></tr><tr><td><a title="فوکر ۱۰۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/فوکر_۱۰۰"><em><font size="2">فوکر ۱۰۰</font></em></a></td><td><em><font size="2">۴</font></em></td><td><em><font size="2">۱۰۴</font></em></td></tr><tr><td><a title="فوکر ۱۰۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/فوکر_۱۰۰"><em><font size="2">فوکر ۱۰۰ اجاره ای از شرکت چابهار</font></em></a></td><td><em><font size="2">۱۲</font></em></td><td><em><font size="2">۱۰۴</font></em></td></tr><tr><td><a title="جمع کل (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=جمع_کل&action=edit&redlink=1"><em><font size="2">جمع کل</font></em></a></td><td><em><font size="2">فروند ۳۹</font></em></td><td><em><font size="2">صندلی ۸۵۳۴</font></em></td></tr></tbody></table><p><em><font color="#000000" size="2">میانگین سنی ناوگان هما بیش از ۲۲ سال است.</font></em></p><p><a><font color="#000000" size="2"></font></a></p><h3><font color="#000000"><font size="2"> <span>ای۳۱۰ های زمین گیر</span></font></font></h3><p><font color="#000000" size="2">هما ۶ فروند </font><a title="ایرباس ای۳۱۰ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایرباس_ای۳۱۰&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">ایرباس ای۳۱۰-۲۰۰</font></a><font color="#000000" size="2"> دست دوم را به دلیل مشکلات فنی کنار گذاشته است. مشکل اصلی هما ناتوانی در اورهال موتور های جنرال الکتریک آنهاست.</font></p><p><font color="#000000" size="2">در مهرماه ۱۳۸۵ نمایندگان کنگره آمریکا قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن شرکت‌های آمریکایی با وجود قانون تحریم‌های داماتو می‌توانند به ارسال قطعات و تعمیر ایرباس‌های هما بپردازند.</font></p><p><a><font color="#000000" size="2"></font></a></p><h3><span><font color="#000000" size="2">نوسازی ناوگان</font></span></h3><h3 align="center"><span><font color="#000000"><img style="WIDTH: 375px; HEIGHT: 233px" height="233" alt="tu-204" hspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Cubana_TU-204.jpg/250px-Cubana_TU-204.jpg" width="375" align="baseline" border="0" /></font></span></h3></span></h2><h2 style="DIRECTION: rtl"><span><p><font color="#000000" size="2">هما قصد دارد هواپیماهای </font><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><font color="#000000" size="2">بوئینگ ۷۴۷</font></a><font color="#000000" size="2"> خود را در آینده نزدیک از رده خارج نماید. با توجه به تحریم‌های آمریکا مذاکرات خود را برای خرید هواپیماهای نسل جدید پهن‌پیکر روسی آغاز نموده است. براساس قرارداد منعقده با شرکت روسی </font><a title="کراس ایر (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=کراس_ایر&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">کراس ایر</font></a><font color="#000000" size="2"> در مهر ۱۳۸۵، دو فروند هواپیمای مدرن </font><a title="ایلیوشین آی‌ال۹۶ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایلیوشین_آی‌ال۹۶&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">ایلیوشین آی‌ال ۳۰۰-۹۶</font></a><font color="#000000" size="2"> (Ilyushin il-96) به صورت اجاره‌ای در اختیار هما قرار خواهد گرفت و در صورت رضایت از عملکردشان قرارداد خرید ۴ یا ۵ فروند از آنها با </font><a title="ایلیوشین" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایلیوشین"><font color="#000000" size="2">ایلیوشین</font></a><font color="#000000" size="2"> نهایی خواهد شد.</font></p><p><font color="#000000" size="2">حوادث پیش آمده برای ناوگان </font><a title="توپولوف ۱۵۴ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=توپولوف_۱۵۴&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">توپولوف ۱۵۴</font></a><font color="#000000" size="2"> ایران ایرتور، مسئولان هما را بر آن داشته تا به فکر جایگزینی برای آن باشند. در این راستا مذاکرات برای خرید ۵ فروند </font><a title="توپولوف ۲۰۴ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=توپولوف_۲۰۴&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">توپولوف ۱۰۰-۲۰۴</font></a><font color="#000000" size="2"> (Tupolev Tu-204) با شرکت روسی </font><a title="توپولوف (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=توپولوف&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">توپولوف</font></a><font color="#000000" size="2"> آغاز گشت. این هواپیما در کلاس هواپیمای </font><a title="ایرباس آ-۳۱۰" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس_آ-۳۱۰"><font color="#000000" size="2">ایرباس آ-۳۱۰</font></a><font color="#000000"><font size="2"> فعلی ایران ایر است. با نهایی شدن این قرارداد هواپیماهای مذكور در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ و با آهنگ یک فروند در ماه به شرکت واگذار خواهد شد (ممکن است این قرارداد به ۱۰ فروند افزایش یابد.) <sup><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایران_ایر#cite_note-0">[۱]</a></sup><sup><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایران_ایر#cite_note-1">[۲]</a></sup></font></font></p><p><font color="#000000" size="2">هما همچنین علاقه‌مندی خود را برای خرید هواپیماهای کوچک </font><a title="سوخو سوپرجت ۱۰۰ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=سوخو_سوپرجت_۱۰۰&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">سوخو سوپرجت ۱۰۰</font></a><font color="#000000" size="2"> اعلام کرده است.</font></p><p><font color="#000000" size="2">در آذرماه ۱۳۸۵ شرکت </font><a title="توپولوف (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=توپولوف&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">توپولوف</font></a><font color="#000000" size="2"> تعدادی از محصولات جدید خود شامل هواپیمای </font><a title="توپولوف ۲۱۴ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=توپولوف_۲۱۴&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">توپولوف ۲۱۴</font></a><font color="#000000" size="2"> و هواپیمای جدید </font><a title="توپولوف ۳۳۴ (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=توپولوف_۳۳۴&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">توپولوف ۳۳۴</font></a><font color="#000000" size="2"> را در فرودگاه مهرآباد تهران به نمایش گذاشت. در این مراسم که با حضور </font><a title="وزیر راه و ترابری (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=وزیر_راه_و_ترابری&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">وزیر راه و ترابری</font></a><font color="#000000" size="2"> و </font><a title="وزیر دفاع (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=وزیر_دفاع&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">وزیر دفاع</font></a><font color="#000000"><font size="2"> ایران و مدیران شرکت روسی برگزار شد، توانمندی‌های توپولوف برای مسئولان ایرانی ارائه گشت. همین موضوع احتمال همکارِِی‌های گسترده کارخانجات روسی را با شرکت‌هایی نظیر هما درآینده تقویت می‌کند.<sup><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایران_ایر#cite_note-2">[۳]</a></sup><sup><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایران_ایر#cite_note-3">[۴]</a></sup></font></font></p><p><font color="#000000" size="2">در روز ۲۹ آذر ۱۳۸۵ یک </font><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><font color="#000000" size="2">بوئینگ ۷۴۷ اس پی</font></a><font color="#000000" size="2"> هما که به دلیل مشکلات فنی مدت‌ها زمین گیر شده بود پس از طی کردن تعمیرات اساسی در شرکت فجر آشیان (وابسته به وزارت دفاع ایران) به ناوگان این شرکت بازگشت. احتمال دارد سایر هواپیماهای </font><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><font color="#000000" size="2">بوئینگ ۷۴۷ اس پی</font></a><font color="#000000" size="2"> هما (۳ فروند دیگر) نیز به همین ترتیب اورهال شوند.</font></p><p><a><font color="#000000" size="2"></font></a></p><h2><span><font color="#000000" size="2">رنگ آمیزی</font></span></h2><p><font color="#000000" size="2">رنگ آمیزی هواپیماهای هما به شکل زیر است: بدنه‌ای کاملاً سفید با کلمه ایران ایر به رنگ آبی پررنگ بالای پنجره مسافران و نشان هما به رنگ آبی پررنگ بر روی دم هواپیما که یک نوار آبی رنگ بالای آن قرار دارد. مدل هواپیماهای هما توسط یک شرکت آلمانی تهیه شده‌است.</font></p><p><a><font color="#000000" size="2"></font></a></p><h2><span><font color="#000000" size="2">کوتاه و خواندنی</font></span></h2><ul><li><font color="#000000" size="2">پس از سال ۱۳۵۷ نوشیدنی‌های الکلی از فهرست پذیرایی هما حذف شد. </font></li><li><font color="#000000" size="2">سیگار کشیدن در تمام پروازهای داخلی و خارجی هما ممنوع است. </font></li><li><font color="#000000" size="2">ایران ایر در کنار </font><a title="هواپیمایی سعودی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/هواپیمایی_سعودی"><font color="#000000" size="2">هواپیمایی سعودی</font></a><font color="#000000" size="2"> تنها شرکت هواپیمایی جهان است که هواپیماهای </font><a title="بوئینگ ۷۴۷" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ_۷۴۷"><font color="#000000" size="2">بوئینگ ۱۰۰-۷۴۷ بی</font></a><font color="#000000" size="2"> را از بوئینگ خریداری نمود. </font></li><li><font color="#000000" size="2">کد هما در شرکت </font><a title="بوئینگ" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بوئینگ"><font color="#000000" size="2">بوئینگ</font></a><font color="#000000" size="2"> عدد ۸۶ است. </font></li></ul><p><a><font color="#000000" size="2"></font></a></p><h2><font color="#000000"><font size="2"> <span>حوادث</span></font></font></h2><ul><li><font color="#000000" size="2">در۵ دسامبر سال ۱۹۵۲ یک فروند </font><a title="داگلاس دی سی ۳" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/داگلاس_دی_سی_۳"><font color="#000000" size="2">داگلاس دی سی ۳</font></a><font color="#000000" size="2"> هما در نزدیکی </font><a title="تهران" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/تهران"><font color="#000000" size="2">تهران</font></a><font color="#000000" size="2"> سقوط کرد، در اثر این حادثه ۲۷ نفر جان باختند و تنها دو نفر از سرنشینان نجات یافتند. </font></li><li><font color="#000000" size="2">در ۲۱ ژانویه ۱۹۸۰ یک فروند </font><a title="بویینگ 727 (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بویینگ_727&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">بویینگ 727-100</font></a><font color="#000000" size="2"> هما در حالی که در آستانه فرود در </font><a title="فرودگاه مهرآباد" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/فرودگاه_مهرآباد"><font color="#000000" size="2">فرودگاه مهرآباد</font></a><font color="#000000" size="2">&nbsp;</font><a title="تهران" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/تهران"><font color="#000000" size="2">تهران</font></a><font color="#000000" size="2"> قرارداشت بر اثر گرفتار شدن در طوفان با ارتفاعات پوشیده از برف </font><a title="البرز" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/البرز"><font color="#000000" size="2">البرز</font></a><font color="#000000" size="2"> برخورد کرد. در اثر این حادثه هر هشت خدمه و تمام ۱۲۰ مسافر پرواز جان سپردند. </font></li><li><font color="#000000" size="2">در ۳ جولای ۱۹۸۸ </font><a title="پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/پرواز_شماره_۶۵۵_ایران_ایر"><font color="#000000" size="2">پرواز شماره ۶۵۵ هما</font></a><font color="#000000" size="2"> که از </font><a title="بندرعباس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/بندرعباس"><font color="#000000" size="2">بندرعباس</font></a><font color="#000000" size="2"> راهی </font><a title="دبی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/دبی"><font color="#000000" size="2">دبی</font></a><font color="#000000" size="2"> بود توسط ناو آمریکایی </font><a title="ناو وینسز (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ناو_وینسز&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">وینسز</font></a><font color="#000000" size="2"> بر فراز </font><a title="خلیج فارس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/خلیج_فارس"><font color="#000000" size="2">خلیج فارس</font></a><font color="#000000" size="2"> سرنگون شد. بر اثر این حادثه همه ۲۷۴ مسافر و ۱۶ خدمه پرواز جان باختند. مقامات </font><a title="نیروی دریایی آمریکا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/نیروی_دریایی_آمریکا"><font color="#000000" size="2">نیروی دریایی آمریکا</font></a><font color="#000000" size="2"> ادعا کردند که خدمه ناو، </font><a title="ایرباس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/ایرباس"><font color="#000000" size="2">ایرباس</font></a><font color="#000000" size="2"> پهن‌پیکر هما را با یک فروند هواپیمای جتگنده </font><a title="اف۱۴" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/اف۱۴"><font color="#000000" size="2">اف۱۴</font></a><font color="#000000" size="2">&nbsp;</font><a title="نیروی هوایی ایران (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=نیروی_هوایی_ایران&action=edit&redlink=1"><font color="#000000" size="2">نیروی هوایی ایران</font></a><font color="#000000" size="2"> اشتباه گرفته‌اند.</font></li><li><font color="#000000" size="4"><a href="www.cloob.com/clubname/iranair">منبع</a></font></li></ul></span></h2> text/html 2008-04-17T06:34:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی همزمان با روز ارتش؛ 200 فروند جنگنده در آسمان تهران رژه رفتند! http://paridan.mihanblog.com/post/135 <p><table id="tblNews" cellspacing="4" cellpadding="6" width="100%" border="0"><tbody><tr id="trNewsUpTitle"><td colspan="2"><p align="center"><span class="news_up_title" id="Newsdetails2_lblUpTitle" dir="rtl"><font size="2"><span class="news_lead" id="Newsdetails2_lblLead" dir="rtl"><font size="2"></font></span></font></span></p><p><span class="news_up_title" dir="rtl"><font size="2"><img style="WIDTH: 427px; HEIGHT: 311px" height="311" hspace="0" src="http://www.irinn.ir/Files/Thumbnails/500.0_Files_PhotoGallery_1_659_1.jpg" width="427" align="baseline" border="0" /></font></span></p><p><span class="news_up_title" dir="rtl"><font size="2">همزمان با روز ارتش؛</font></span></p></td></tr><tr id="trNewsTitle"><td colspan="2"><span class="news_title" id="Newsdetails2_lblTitle" dir="rtl"><font size="2"><strong>200 فروند جنگنده در آسمان تهران رژه رفتند</strong></font></span></td></tr><tr id="trNewsLead"><td colspan="2"><span class="news_lead" id="Newsdetails2_lblLead" dir="rtl"><font size="2">همزمان با 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران 200 فروند جنگنده در آسمان تهران بر فراز مرقد مطهر امام راحل رژه رفتند.</font></span></td></tr><tr id="trNewsBody"><td colspan="2"><span class="news_body" id="Newsdetails2_lblBody" innerhtml="html"><p><font size="2">به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم بزرگداشت روز ارتش که با حضور رئیس جمهور در جوار مرقد امام راحل در حال برگزاری است ، دقایقی پیش 140 فروند هواپیمای شکاری بمب افکن نیروی هوایی از انواع شکاری بمب افکن،رهگیر، ترابری، سوخت رسان شامل جنگنده های F4-F5-F7-F14 میگ 29، سوخو و هواپیماهای بوئینگ 707 و 747 مانور بزرگ هوایی روز 29 فروردین را برگزار کردند. </font></p><p><font size="2">این رژه هوایی بزرگترین نمایش رزمی هوایی تاریخ کشوراست.</font></p><p><font size="2"> این رژه هوایی گسترده و بی نظیر با همکاری تمامی پایگاههای کشور و حضور خلبانان جوان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران  گرفت که تمامی دروه های تخصصی خود را در داخل کشور گذرانده اند.</font></p><p><font size="2"><table id="tblNews" cellspacing="4" cellpadding="6" width="100%" border="0"><tbody><tr id="trNewsLead"><td colspan="2"><p><span class="news_lead" id="Newsdetails2_lblLead" dir="rtl"><font size="2"><span class="news_title" id="Newsdetails2_lblTitle" dir="rtl"><font size="2"><strong>رژه پدافند هوایی / بخشی از توان موشکی ایران در مقابل دیدگان جهانیان</strong></font></span></font></span></p><p><span class="news_lead" dir="rtl"><font size="2"><span class="news_title" dir="rtl"></span>همزمان با 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به خصوص روز دلاورمردیهای نیروی زمینی ارتش، یگانهای زمینی، موتوری، زرهی دریایی و هوایی ارتش از مقابل جایگاه رژه رفتند.</font></span></p></td></tr><tr id="trNewsBody"><td colspan="2"><span class="news_body" id="Newsdetails2_lblBody" innerhtml="html"><p><font size="2">به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه روز 29 فروردین که از ساعت 8 صبح امروز در جوار مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس جمهور و فرماندهان عالیرتبه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برگزار شد یگانهای پیاده دژبان ارتش، نیروی زمینی، یگانهای محمول موتوری، یگانهای نمونه توپخانه و موشکی، یگانهای ش م ه، یگان مخابرات و جنگال، یگان پدافند هوایی، یگان نمونه مهندسی، یگان هواپیمایی بدون سرنشین، یگان موتورسواران، یگانهای پیاده نیروی هوایی ارتش، یگانهای پدافند هوایی تهران از مقابل جایگاه رژه می روند.</font></p><p><font size="2">در این مراسم همچنین تانک ذوالفقار، تانک بر ببر 400، تانک c72، نفر بر شناسایی صیاد، تانک چیفپن، نفر بر 82 بی تی آر نیز از مقابل جایگاه رژه خواهند رفت.</font></p><p><font size="2">یگان نمونه توپخانه و موتوری ارتش نیز تجهیزات خود از جمله توپ 105 میلیمتری، توپ 175میلیمتری، موشک انداز کاتیوشا، موشک نازعات ان 6، راکت انداز فجر 5 را به نمایش گذاشته است .</font></p><p><font size="2">در ادامه رژه 29 فروردین یگان پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی نیز موشک انداز استرلا 3، موشک انداز سهند 2 و موشک انداز میثاق 2 را به نمایش خواهند گذاشت.</font></p><p><font size="2">یگان هواپیمایی بدون سرنشین ارتش همچنین رژه باشکوهی از هواپیمای مهاجر 2، هواپیمای سپهر 2، هوایپمای رعد 85، هواپیمای طوفان و لانچر نیوماتیک را به نمایش می گذارند.</font></p><p><font size="2"> در مراسم رژه 29 فروردین، گروه پدافند هوایی تهران نیز با به نمایش گذاشتن موشک دامی اس 200، او پی 1 - هاگ - سامانه راپیر، موشک استرلای 3، موشک دامی نازعات 10، موشک دامی نازعات 6، موشک دامی زلزال بخشی از توان موشکی ایران را نشان خواهد داد . </font></p><p><font size="2"> وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز خودرو حامل موشک فاتح 110، خودرو حامل موشک قدر 1، خودرو و شارژر سوخت قدر 1، خودرو و شارژر اکسید قدر 1 و برخی از تجهیزات دیگر را از مقابل جایگاه خواهند گذراند. </font></p><p><font size="2"></font></p></span></td></tr></tbody></table></font></p><p /><p></p></span><img style="WIDTH: 417px; HEIGHT: 318px" height="318" alt="صاعقه" hspace="0" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2008/04/355953_orig.jpg" width="417" align="baseline" border="0" /></td></tr></tbody></table></p><p><img style="WIDTH: 434px; HEIGHT: 391px" height="391" alt="فانتوم" hspace="0" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2008/04/355954_orig.jpg" width="434" align="baseline" border="0" /></p><p><img style="WIDTH: 425px; HEIGHT: 401px" height="401" alt="تامکت" hspace="0" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2008/04/355959_orig.jpg" width="425" align="baseline" border="0" /></p><p>برگرفته از <a href="http://www.gartal.com/">www.gartal.com</a></p><p>عکسهای بیشتر در ادامه ی مطلب</p> text/html 2008-03-01T22:33:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی 17 فروند هواپیما وارد ناوگان می شود. http://paridan.mihanblog.com/post/133 <span><span style="FONT-WEIGHT: bold">رقابت شرکتهای هواپیمایی</span></span> <br /><span style="FONT-WEIGHT: bold"><br />رحمتی گفت: در زمینه مسافری نیز رجا در حال کم کردن سهم خود است. در موضوع هواپیما و شرکتهای هوایی نیز تا دو سه سال گذشته امیدی برای فعالیت سایر شرکتها نبود اما در حال حاضر مشاهده می شود که ماهان بعد از هما بزرگترین ناوگان است که شکل گرفته، آسمان شکل گرفته و رقابتی بین شرکتهای هواپیمایی برای خدمات بهتر، آوردن هواپیما و پیداکردن بازار شکل گرفته است. <br /><br />وزیر راه افزود: همچنین شکل و ساختار هما تصویب شده تا به بخش خصوصی واگذار شود و تا آخر سال آتی برای این امر مهلت داده اند. </span><br /><br /><br /><span style="COLOR: #ff0000"><span style="FONT-WEIGHT: bold">واگذاری هما به بخش خصوصی</span></span> <br /><br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">رحمتی در پاسخ به این سئوال که آیا با وضعیت فعلی هما متقاضی برای خرید آن وجود دارد، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که حتی اگر شده خود ایرلاینها این شرکت را بخرند این کار صورت می گیرد. <br /><br />وی در خصوص درآمدزایی شرکت هواپیمایی هما گفت: بودجه سالجاری هما حدود 800 میلیارد تومان است. اگر از لحاظ دفتری به حساب و کتاب هما نگاه کنید زیان را نشان می دهد که ناشی از استهلاک است و چون این شرکت هواپیماهای خود را تجدید ارزیابی کرده، استهلاک آن بالا رفته است، تصور می رود استهلاک هما بالای 80 و 90 میلیارد تومان است که استهلاک بالا به لحاظ حساب و کتاب دفتری زیان را نشان می دهد ولی در حقیقت استهلاک امری دفتری است، همانطور که گفته می شود یک ساختمان به لحاظ دفتری 20 ساله مستهلک می شود، در صورتیکه این طور نیست. <br /><br />رحمتی افزود: در خصوص هواپیما نیز گفته می شود که 3 یا 4 ساله مستهلک می شود، در صورتیکه این طور نیست و این رقمی دفتری است. البته هما می تواند بهتر از این سودده باشد. اگر قیمتهای بلیت تعدیل شود، مطمئنا این اتفاق می افتد و این شرکت روی لاین سوددهی قرار خواهد گرفت. <br /><br />به گفته وی، تعداد هواپیمای هما هم اکنون به بالای 45 فروند رسیده است و البته اگر با شرکتهای تابعه محاسبه شود، این تعداد بالای 55 فروند خواهد بود که در طول تاریخ عمرش بی نظیر است. 44 فروند از این هواپیماها ملکی هستند و تنها یک عدد از هواپیماهای هما غیرملکی است.</span> <br /><br /><br /><span><span style="FONT-WEIGHT: bold">120 فروند هواپیمای فعال در ناوگان هوایی</span></span> <br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">وزیر راه و ترابری تعداد هواپیماهای ناوگان هوایی کشور را بالغ بر 120 فروند ذکر کرد و گفت: هم اکنون 125 فروند هواپیما در ناوگان موجود است که حدود 100 فروند آن ملکی است. البته 17 هواپیما هم خریداری شده و در حال پیوستن به ناوگان است. انواع هواپیما نیز در این خریدها وجود دارد. <br /><br />به گفته رحمتی، دولت به خرید و فروش هواپیما نمی پردازد. از محل یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده از سوی شورای اقتصاد این کار صورت می گیرد، دولت به ایرلاینها از محل حساب ذخیره ارزی وام می دهد و آنها هواپیماها را خریداری می کنند. <br /><br />وی افزود: مقداری از این رقم پرداخت شده، مقداری تعهدی است و برخی قراردادها نیز در بانک به سر می برد و تعدادی نیز مصوب شده است. البته باید اعلام کرد که 17 هواپیما به زودی وارد کشور می شود. بخشی از آن قبل عید وارد می شود برای سفرهای نوروزی عمل می کند و برخی نیز تا آخر اردیبهشت به ناوگان می پیوندند.</span> <br /><br /><br /><span style="COLOR: #ff0000"><span style="FONT-WEIGHT: bold">سه درصد مردم با هواپیما سروکار دارند </span></span><br /><br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">رحمتی گفت: سه درصد مردم با هواپیما سروکار دارند و البته واقعا از لحاظ عملکرد و قدرت بی نظیر است و نمی شود منکر اهمیت بخش هوایی شد، اما مشکل مردم هوایپما نیست، حتی اقشاری که در عمرشان یک بار هم سوار هواپیما سوار نشده اند نیز نگران قیمت بلیت هواپیما هستند و این امری عجیب است.</span> <br /><br /><br /><span><span style="FONT-WEIGHT: bold">بودجه ویژه برای فرودگاه امام </span></span><br /><br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">وی در خصوص دو برابر شدن اعتبار توسعه و تجهیز فرودگاهها گفت: برای فرودگاه امام به طور ویژه در سال آینده بودجه در نظر گرفته شد که البته 4 تا 5 سال بود که بودجه ای برای آن اختصاص نیافته بود. نقایص این فرودگاه که باید نقش یک فرودگاه بین المللی که باید نقش خود را در منطقه ایفا کند برطرف شود. پس باید سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی بر روی آن به نحو مطلوب صورت گیرد. <br /><br />رحمتی گفت: برای سال آتی پیشنهاد ما این است که حدود 200 میلیارد تومان از 1800 میلیارد تومان بودجه عمرانی وزارت راه را برای فرودگاه امام خمینی (ره)اختصاص دهیم . <br /><br />وی اظهار داشت: البته 4 فرودگاه آباده، ولیعصر، مدرس و سقز نیز در دست ساخت است که در بودجه سال آتی اعتبار برای آنها دیده شده است. البته در حال حاضر 64 فرودگاه داریم. <br /><br />رحمتی در خصوص اقتصادی بودن فرودگاههای کشور گفت: اگر اقتصادی بودن به معنای این است که آیا درآمدهای فرودگاه هزینه ها را پوشش می دهد همه این طور نیستند اما در ادبیات ما اقتصادی بودن فرودگاه تنها به این معنا نیست بلکه فرودگاه نقش های مهمی را در حمل و نقل ایفا می کند مثل زلزله بم که این فرودگاه باعث نجات چندین هزار نفر شد. نقطه دیگر این است که فقرزدایی می کند و فرودگاه جزئی از توسعه کشور است. نباید درآمد فرودگاه با هزینه بخواند، البته در بسیاری از فرودگاهها تخفیف زیادی برای نشست و برخاست هواپیما می دهیم تا بتوان سفر هوایی برای این نقطه فراهم شود لذا نباید به فرودگاهها صرفا درآمد- هزینه ای نگاه کرد؛ بلکه باید نقش آنها را در کل اقتصاد دید.</span> <br /><br /><br /><span style="COLOR: #ff0000"><span style="FONT-WEIGHT: bold">خصوصی سازی فرودگاه ها</span></span> <br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">وی در خصوص واگذاری فرودگاه ها به بخش خصوصی گفت: واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی در دستور کار است، برای فرودگاه رامسر فردی متقاضی برای سرمایه گذاری در توسعه و تجهیز این فرودگاه متقاضی است که من هم دستور واگذاری آن را صادر کرده ام. <br /><br /><br /><br />رحمتی گفت: فرودگاه عسلویه (خلیج فارس) متعلق به شرکت نفت و گاز پارس است، که البته برخی وزارتخانه ها فرودگاه های اختصاصی دارند، فرودگاه می تواند متعلق به هر کسی باشد. <br /><br />وزیر راه و ترابری در خصوص توسعه فاز دوم فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: این فرودگاه باید دو بانده شود چراکه اگر یک باند باشد و به هردلیلی بسته شود، یعنی فرودگاه تعطیل می شود.</span> <br /><br /><br /><span><span style="FONT-WEIGHT: bold">تغییر مدیریت فرودگاه امام</span></span> <br /><span style="FONT-WEIGHT: bold"><br />وی اظهار داشت: بحث تعویض و تغییر مدیریت فرودگاه امام خمینی (ره) در راستای تقویت مدیریت این فرودگاه بود و البته برخی رسانه ها هرگونه تعویض و تغییری را تلقی برکناری می کنند و بیش از آن چیزی که مقصود است در تغییرات بیان می کنند که از لحاظ اخلاقی درست نیست، مساله تقویت مدیریت ها باید در همه قسمتها انجام شود. البته تغییرات بی دلیل نیست.</span> <br /><br /><br /><span style="COLOR: #ff0000"><span style="FONT-WEIGHT: bold">هواپیمای ایران 140 </span></span><br /><br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">رحمتی در خصوص هواپیمای ایران 140 و رضایت از خدمات آن گفت: هم اکنون پروازی از سوی این هواپیما صورت نمی گیرد، دو عدد آزمایشی تولید شده و در حال طی کار آزمایشی است، هنوز هواپیما تجاری نشده که در خطوط تجاری قرار گیرد، بلکه قرارداد بستیم برای تحویل 10 فروند از این هواپیماها که البته هنوز تحویل نشده است. <br /><br />رحمتی در خصوص بحث انتقال دانش فنی شرکت هواپیماسازی فوکر به ایران گفت: مذاکراتی صورت گرفت و ظاهرا یا او منصرف شد یا منصرفش کردند که فعلا در دستور کار نیست.</span> <br /><br /> text/html 2008-03-01T22:33:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی فروش 12 فروند "میگ-29" روسی به اسلواکی http://paridan.mihanblog.com/post/132 <p><img alt="mig" hspace="0" src="http://img.rian.ru/images/9794/84/97948440.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p>مسکو، 10 اسفند، خبرگزاری «نووستی»/ دفتر مطبوعاتی کمپانی &quot;میگ&quot; به «نووسی» اطلاع داد که کمپانی هواپیماسازی &quot;میگ&quot; روز جمعه 12 فروند &quot;میگ-29&quot; مدرنیزه شده طبق استانداردهای ناتو به اسلواکی تحویل می دهد. <br /><br />در مراسم تحویل این جنگنده ها نمایندگانی از موسسه هواپیماسازی روسیه، &quot;یاروسلاو باسکا&quot; وزیر دفاع و ژنرال &quot;لوبومیر بولیک&quot; رییس ستاد نیروی هوایی اسلواکی شرکت خواهند کرد. <br /><br />در نتیجه مدرنیزه کردن به تجهیزات ناوبری جنگنده چند سیستم جدید افزوده شده و به غیر از این در کابین خلبان کامپیوتر، صفحه شناساگر رنگی چند منظوره، سیستم ثبت ویدئویی و غیره ساخت روسیه نصب شده است. همچنین سیستم های همگرا کننده و تجهیزات تولید غربی نیز در میگ های صادراتی به اسلواکی نصب شده اند.<br /><br /><br /></p> text/html 2007-11-15T08:41:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی حادثه ارباس ماهان - مهرآباد 21/8/86 http://paridan.mihanblog.com/post/131 <font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#4b0082">ظهر دیروز ، دوشنبه یک فروند ارباس 300 شرکت هواپیمایی ماهان بعلامت ثبت EP-MHE هنگام برخاستن از باند 29 مهرآباد بعلت از دست دادن یک موتور مجبور به انصراف از پرواز شد. <br /><br />هواپیمای ارباس 300 ماهان که بعلت فرسودگی و ترک در ریشه بال عازم کرمان بود ، هنگام رسیدن به سرعت V1 ، یک موتور آن از کار افتاده و کاپیتان عمویی با تلاش بسیار زیاد توانست هواپیما را در انتهای باند متوقف کند. <br /><br />این هواپیمای از رده خارج بمنظور استفاده در واحد سمیلاتور شرکت ماهان عازم کرمان بود.</font><br />منبع:هوافضا</font></font> text/html 2007-11-14T07:41:00+01:00 paridan.mihanblog.com سید محمد میرعبداللهی ایران مشتری شرکت توپولف http://paridan.mihanblog.com/post/130 <p><span class="postbody"><span style="COLOR: indigo"><span style="FONT-SIZE: 18px; LINE-HEIGHT: normal"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#00ff33">کمپانی روسیه &quot;ایلوشین فینانس&quot; که در خصوص فروش پنج فروند هواپیمای مسافربری &quot;توپولف-204&quot; با ایران به توافق رسیده احتمال می دهد که حجم صادرات این نمونه هواپیماها افزایش یابد. <br /><br />&quot;الکساندر روبتسوف&quot; رییس کمپانی روسیه به خبرنگاران گفت: &quot;با ایران قرارداد حتمی در خصوص فروش پنج فروند منعقد نمودیم. ما قصد داریم که در جریان نمایشگاه هوا-فضای DUBAI Air Show 2007 مذاکراتی را در خصوص افزایش صدور هواپیماهای جدید روسی به ایران انجام دهیم&quot;. <br /><br />وی از تعداد هواپیماهای مورد بحث سخنی به میان نیاورد اما به نظر می رسد که تعداد آنها به اندازه مورد توجهی افزایش یابد. </font></span></span></span></span></p><p><span class="postbody"><span style="COLOR: indigo"><span style="FONT-SIZE: 18px; LINE-HEIGHT: normal"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#00ff33">انجمن هوافضا</font></span></span></span></span></p>